Okupācijas muzejs ielūdz visus interesentus uz Heinriha Stroda dokumentu krājuma "PSRS atklātajos iespieddarbos, radio un televīzijas raidījumos publicēšanai aizliegto datu saraksts. Slepeni. Maskavā, 1970". Krājuma atvēršana notiks 28. oktobrī pulksten 16:00 muzeja telpās.
PSRS (1917-1990) pastāvēja totālā un permanentā cenzūra ar kuras atļauju iznāca visas grāmatas, žurnāli, avīzes, veidlapas, apsveikuma kartiņas, visi radio un televīzijas raidījumi. Cenzūra pārbaudīja teātra un cirka izrādes, bibliotēkas un antikvariātus, muzejus un to apmeklētāju grāmatas agrāk izdotus izdevumus. Galvenās ziņas (dati) kurus bija aizliegts publicēt no 1925. līdz 1987. gada bija apkopoti datu sarakstos un publicēti kā slepeni dokumenti cenzūru vajadzībām.
 
Pēc Vācijas – Krievijas (1941-1945) kara izdoti papildināti datu saraksti 8 sējumos, katrs ap 300-400 lappušu liels.
 
Latvijas Okupācijas muzejā latviešu valodā sagatavots izdošanai un ar Zaudējumu aprēķināšanas un Latvijas Vēsturnieku komisijas izdots "PSRS atklātajos iespieddarbos, radio un televīzijas raidījumos publicēšanai aizliegto datu saraksts. Slepeni. Maskavā, 1970" (400 lpp.) jeb t.s. cenzūru Bībele. Grāmatā lasām par kādiem jautājumiem PSRS iedzīvotāji nekā nedrīkstēja zināt, rakstīt, redzēt. Lai atvieglotu lasītājiem iepazīšanos ar šiem jautājumiem grāmatai pievienots alfabētiski tematisks aizliegto ziņu rādītājs. Grāmatas atvēršana notiks Latvijas Okupācijas muzejā 2008. gada 28. oktobrī plkst. 16.00.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Jānis Erno
Okupācijas muzeja sabiedrisko lietu vadītājs