Erudīcijas konkursa bibliotēku lasītājiem "Meklē un atrodi datubāzē letonika.lv!" par 2. kārtas uzvarētāju vidusskolēnu līgā kļuvis Limbažu Bērnu bibliotēkas lasītājs Agris Batānovs.
 
Šobrīd bibliotēkās visā Latvijā turpinās erudīcijas konkurss bibliotēku lasītājiem "Meklē un atrodi datubāzē letonika.lv!", kurā aktīvi piedalās arī Limbažu rajona bibliotēkas.
Īpašu uzslavu par dalībnieku iesaistīšanu pelnījušas Limbažu rajona Katvaru pagasta, Umurgas pagasta, Viļķenes pagasta Vitrupes bibliotēkas, kā arī Limbažu Bērnu bibliotēka. Kopumā no Limbažu rajona konkursā iesaistījušās 10 bibliotēkas.
 
Konkursu rīko valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas" un sabiedrība "Tilde", lai stāstītu iedzīvotājiem par jauno saturu bibliotēkās un rosinātu izmēģināt pieejamos resursus. Pirmais šāda veida konkurss bibliotēku lasītājiem, kur atbildes jāmeklē letonika.lv, aizsākās pirms trim gadiem. Atsaucība bija ļoti liela, it īpaši pagastos un mazpilsētās, un šī gada 15. septembrī jau trešo reizi tika dots starts konkursam "Meklē un atrodi datubāzē letonika.lv!" Vienīgais nosacījums tā dalībniekiem – būt reģistrētam kādas bibliotēkas lasītājam, kas parasti nozīmē arī to, ka, lai sameklētu atbildes, jādodas uz savu bibliotēku.
 
Šobrīd ir noslēgusies konkursa 2. kārta, un arī šajā reizē atsaucība ir ļoti liela – atbildes iesūtījuši pusotrs tūkstotis cilvēku no visiem Latvijas rajoniem. Konkurence šogad ir savādāka kā citus gadus – sacensības notiek četrās līgās: pamatskolēnu, vidusskolēnu, pieaugušo bibliotēku lasītāju, bibliotekāru līgās, un katram ir iespēja sacensties ar sev līdzīgiem. Arī galvenā balva šoreiz nebūs viena, bet veselas 16 – fotoaparāti un mūzikas atskaņotāji.
 
Kāpēc Letonika.lv? Spriežot pēc statistikas, letonika.lv lietotāju skaits bibliotēkās ir ļoti liels un turpina pieaugt – tādēļ arī valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas" ir radusi iespēju, ka šo datubāzi var izmantot bez abonēšanas maksas visās Latvijas pašvaldību publiskajās bibliotēkās.
 
Letonika.lv ir noderīgs resurss skolu jaunatnei un skolotājiem mācību darbā, kā arī ikvienam, kas interesējas par Latvijas kultūru, vēsturi, dabu, valodu un literatūru. Datubāze ir viens no plašākajiem un autoritatīvākajiem internetā pieejamajiem resursiem par Latviju latviešu valodā. Tiek piedāvātas dažādas enciklopēdijas – tādas kā "Latvijas Enciklopēdiskā vārdnīca", "Latvijas Vēstures enciklopēdija", "Dzejas vārdnīca", "Meža enciklopēdija", biogrāfiskās enciklopēdijas, skaidrojošās un sinonīmu vārdnīcas u.c. Lai tekstuālā informācija būtu uzskatāmāka un interesantāka, portālā ir atsevišķa sadaļa, kurā apkopoti un ir ērti atrodami visi letonika.lv attēli, gan vēsturiski, gan mūslaiku – portreti un ainavas, pilsētas un lauki, augi un dzīvnieki. Nupat papildināta sadaļa ar vairākiem tūkstošiem ģeoinformatīvu attēlu, kas tiks piesaistīti Latvijas kartei. Ir pieejami arī audioieraksti un videofragmenti.
 
Tāpat letonika.lv ir nozīmīgs palīgs ikvienam, kura darbība saistīta ar tulkošanu, jo tiek piedāvātas angļu, vācu, krievu, lietuviešu, igauņu un latīņu valodas vārdnīcas, kas papildinātas ar dažādu nozaru plašu terminoloģijas klāstu.
 
Šovasar atvērta literatūras sadaļa – tajā atrodama informācija par latviešu rakstniekiem un dzejniekiem, kā arī latviskajā interneta vidē maz izplatītu pakalpojumu - ērti lasāmus pilnu tekstu literatūras darbus - noveles, lugas, romānus, dzejas krājumus, stāstus. Publicētie darbi aptver lielu daļu tās latviešu literatūras, kas radīta no pirmsākumiem līdz pirmās Latvijas valsts laikam ("Mērnieku laiki", "Pūt vējiņi", "Staburaga bērni" u.c.), šobrīd sadaļa tiek papildināta ar jauniem darbiem. Klasiķu darbi ir īpaši noderīga skolēniem, jo to atlasē tiek ņemts vērā arī izglītības standartu prasības.
 
Šodienas bibliotēka lasītājiem piedāvā daudzveidīgus pakalpojumus, tā ir mūsdienīga, aprīkota ar jaunajām tehnoloģijām un brīvpieejas internetu. Lielākā iedzīvotāju daļa to zina, jo apjomīga bibliotēku modernizācija notiek kopš 2005. gada, visplašākos apmērus sasniedzot šogad ar projektu "Trešais tēva dēls", - visas Latvijas pašvaldību publiskās bibliotēkas saņēmušas jaunus datorus un citu tehniku, ir būtiski uzlabots interneta ātrums.
 
Bibliotēkas piedāvā daudzveidīgus elektroniskos resursus datorā. Tās ir datubāzes, kuras ietver sevī enciklopēdijas, žurnālus, laikrakstus un grāmatas ar pilniem tekstiem elektroniskā veidā. Ja lasītājs vēlas šos resursus izmantot no mājas vai citiem datoriem ārpus bibliotēkas, ir jāmaksā liela abonēšanas maksa. Ar valsts atbalstu bibliotēkas saņem piekļuvi šiem resursiem, un lasītāji no bibliotēkas datoriem tos var izmantot bez maksas.
 

Informāciju sagatavoja:
Ilze Putniņa
Limbažu Bērnu bibliotēkas galvenā bibliogrāfe