Biedrība "Latgolys Studentu centrs" sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku rīko latgaliešu rakstu valodas kursus, kas notiks Rīgā, Krišjāņa Barona ielā 14, no šī gada 28. oktobra līdz 16. decembrim.
Kursu laikā notiks praktiskās nodarbības, kuru laikā to dalībnieki tiks iepazīstināti ar mūsdienu latgaliešu ortogrāfiju, gūs iespēju apgūt lasīt un rakstīt prasmi. Paredzētas arī lekcijas par mūsdienu latgaliešu ortogrāfiju un latgaliešu rakstu valodas vēsturi.
 
28. oktobrī 18:00 notiks LR Tieslietu ministrijas Valsts valodas centra Latviešu valodas ekspertu komisijas Latgaliešu ortogrāfijas apakškomisijas priekšsēdētājas Dr. philol. Annas Stafeckas lekcija par mūsdienu latgaliešu ortogrāfiju, ortogrāfijas komisijas padarīto un par jaunajiem ortogrāfijas noteikumiem.
 
Latgaliešu ortogrāfijas komisija darbojās kopš 2003. gada un izstrādāja vienotas latgaliešu rakstu valodas normas, kas apvieno vairāk nekā 250 gadu laikā izkopto latgaliešu rakstu tradīciju, Pītera Stroda vadītās ortogrāfijas komisijas 1929. gadā pieņemtās rakstības normas un mūsdienu valodnieku pētījumos gūtās atziņas.
 
Mūsdienu latgaliešu rakstu valodas ortogrāfija ir apstiprināta vairāk nekā pirms gada, 2007. gada septembrī. Sabiedrība ar to tika iepazīstināta plašāk 2008. gada maijā Rēzeknes pilsētas domē organizētajā informatīvajā seminārā, kas pulcēja plašu interesentu loku un rosināja diskusijas, kā šīs valodas normas var tikt ieviestas dzīvē un kāds ir latgaliešu rakstu valodas lietojuma areāls.
 
2008. gada maijā latgaliešu rakstu valodas noteikumi ar Latgales plānošanas reģiona atbalstu tika izdoti brošūras veidā. Jūnijā LgSC tos nosūtīja Latgales vidusskolām, aicinot absolventus neaizmirst savas saknes un valodu, savukārt augustā – Latgales pamatskolām, mudinot skolēnus iegūt zināšanas par sava novada kultūrvēsturi un gūt prieku un lepnumu par piederību Latgalei.
 
Latgaliešu rakstu valodas kursi ir bezmaksas.
 
Vietu skaits ir ierobežots, tāpēc interesentiem lūgums iepriekš pieteikties pa e-pastu lgsc@inbox.lv, norādot savu latgaliešu rakstu valodas prasmi.
 
Latgaliešu rakstu valodas kursi dos iespēju plašākai Rīgas sabiedrībai un šeit studējošiem jauniešiem iepazīties ar latgaliešu rakstu valodas ortogrāfiju, apgūt lasīt un rakstīt prasmi.
 
Kursu norise veicinās plašāku latgaliešu rakstu valodas lietojumu sabiedrībā un latgaliešu rakstu valodas, literatūras un kultūras saglabāšanu un attīstību.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Ilze Sperga
LgSC valdes priekšsēdētāja
Tālr.: 29512432