Pirmdien, 27. oktobrī plkst. 12:00 Latvijas Universitātes Senāta sēžu zālē septiņas Latvijas augstskolas, Latvijas Nacionālā bibliotēka un Latvijas Zinātņu akadēmija parakstīs nodomu protokolu par datu pārraides tīkla zinātniskās darbības nodrošināšanai izveidi.
Nodomu protokolu parakstīs Daugavpils Universitāte, Latvijas Lauksaimniecības universitāte, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Universitāte, Liepājas Universitāte, Latvijas Zinātņu akadēmija, Rīgas Stradiņa universitāte, Rīgas Tehniskā universitāte un Ventspils Augstskola. Šis dokuments apliecina Latvijas universitāšu un visu zinātnisko institūciju apņēmību iekļauties Eiropas un visas pasaules attīstības tendencēs akadēmiskajā informāciju tehnoloģiju infrastruktūrā, kā arī spēju savstarpēji konsolidēties šādu nozīmīgu uzdevumu īstenošanai.
 
Šis dokuments ir turpinājums divu gadu ilgam Latvijas augstskolu kopīgam darbam pie Baltijas un Latvijas kopīga akadēmiskā informācijas tehnoloģiju tīkla izveidošanas, kuru paredzēts īstenot Eiropas struktūrfondu projekta aktivitātes "Zinātnes un pētniecības infrastruktūras attīstība" ietvaros. Augstskolas un zinātniskās institūcijas, kuras kopīgi strādājušas un attīstījušas ideju par šī uzdevuma veikšanu, uzskata, ka šī sadarbības forma ir optimālākā izvirzītā mērķa sasniegšanai. Tādēļ aizvadītajā nedēļā notikušajā diskusijā, kurā piedalījās visas projektā iesaistītās puses, tika pieņemts projekta īstenošanai izveidot administratīvo organizāciju – nodibinājumu. Nodibinājumu pārraudzītu uzraudzības padome, kurai vienīgajai būtu tiesības pieņemt lēmumu par akadēmiskā informācijas tīkla stratēģiju, projektu un iepirkumu. Nodibinājums darbosies kā finansējuma saņēmējs un darbības programmas realizētājs, lai īstenotu šo aktivitāti. Uzraudzības padomes sastāvā paredzēts iekļaut septiņu augstskolu, Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Zinātnes padomes, Latvijas Zinātņu akadēmijas, Latvijas Rektoru padomes un Latvijas Nacionālās bibliotēkas pārstāvjus.
 
Projekta mērķis ir izveidot nākamās paaudzes datu pārraides tīklu zinātniskās darbības nodrošināšanai (Latvijas akadēmisko pamattīklu), lai iesaistītos vienotajā Eiropas akadēmiskajā tīklā un uzlabotu informācijas sistēmas valsts zinātniskajās institūcijās un augstskolās. Projekta ietvaros tīkli tiks projektēti ar stratēģisku nākotni, kas atkarībā no uzstādītās aparatūras spētu nodrošināt 40 Gb/s un lielākus pārraides ātrumus. Projekta īstenošana sniegs Latvijas zinātniekiem pieeju Eiropas zinātniskiem mērinstrumentiem. Ar to tiks pavērtas plašākas iespējas arī augstskolu studentiem un mācībspēkiem izmantot pasaulē pieejamās datubāzes un īstenot efektīvāku savstarpējo sadarbību. Savukārt informācijas komunikāciju tehnoloģiju zinātnieki un profesionāļi ar tīkla izveidi iegūs plašāka mēroga pētniecības vidi mūsdienu modernajās komunikāciju tehnoloģijās.
 
Kā vienu no pasaules līmeņa zinātniskās darbības piemēriem var minēt CERN jeb European Organization for Nuclear Research, kas demonstrē iespējas, ko sniedz nākamās paaudzes akadēmisko datu pārraides tīklu izmantošana.
 
Protokola parakstītāji apņēmušies izstrādāt detalizētu projektu līdz 2009. gada 1. februārim Darbības programmas "Uzņēmējdarbība un inovācijas" aktivitātes "Zinātnes un pētniecības infrastruktūras attīstība" apakšaktivitātes "Informācijas tehnoloģiju infrastruktūras un informācijas sistēmu uzlabošana zinātniskajai darbībai" atbalsta realizēšanai. Projektu paredzēts uzsākt 2010. gadā.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Latvijas Universitātes Preses centrs