Šodien, 2008. gada 22. oktobrī sākas kārtējā Eiropas Savienības informācijas punktu (ESIP) un Europe Direct informācijas punktu (EDIP) koordinatoru tikšanās. Seminārs notiek viesu mājā "Ķempēni" Valkas rajonā, un tas norisināsies līdz 24. oktobrim.
Semināra dalībnieki uzzinās par jaunāko Eiropas Savienībā (ES) un Latvijā, īpaši pievēršot uzmanību ES kopējai lauksaimniecības politikai, par ko stāstīs Zemkopības ministrijas Kopējās lauksaimniecības politikas departamenta direktores vietniece Ginta Jākobsone, kā arī finanšu krīzei pasaulē un ES, ar ko savukārt iepazīstinās Latvijas Bankas preses sekretārs Mārtiņš Grāvītis.
 
Informācijas punktu koordinatori apmeklēs saimniecības, kurās "ienākusi" Eiropas Savienība, kā arī uzzinās par iespējām saņemt naudu no ES struktūrfondiem savā reģionā.
 
Par ES lomu starptautiskajā politikā informēs Latvijas Ārpolitikas institūta direktors Atis Lejiņš, bet Krievijas – Gruzijas konfliktu un ES lomu tajā tuvāk analizēs Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Politikas zinātnes nodaļas lektors Ivars Ijabs.
 
Seminārā tiks pārrunāta arī Latvijas iestāšanās ES piecu gadu jubilejai veltīto pasākumu rīkošana.
 
ESIP jau vairāk nekā astoņus gadus darbojas 33 publiskajās bibliotēkās visā Latvijā. ESIP mērķis ir radīt plašākas iespējas Latvijas rajonu iedzīvotājiem iepazīties ar aktuālu informāciju par ES. Informācijas punktos ir pieejama dažāda veida informācija un jaunākā literatūra par ES un Latvijas dalību tajā.
 
 
2005. gada pavasarī Eiropas Komisijas izveidotā EDIP tīkla mērķis ir radīt vairākus, visā Latvijā līdzsvaroti izvietotus punktus, lai visiem iedzīvotājiem gan lauku, gan pilsētu teritorijās būtu viegli pieejama informācija, palīdzība un atbildes uz jautājumiem par ES likumdošanu, politiku, programmām un finansējuma iespējām.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Lāsma Lapinska
Eiropas Savienības informācijas aģentūras projektu vadītāja
Tālr.: 67212611, mob. tālr.: 200040793