Tuvojoties Latvijas Republikas 90. gadadienas svinībām, to aktivitātēs iesaistās arī Latvijas Okupācijas muzejs, uzsākot kampaņu ar saukli: Neļauj atmiņām izgaist!
Lai gan 18. novembrī svinēsim LR 90. jubileju, taču nedrīkst aizmirst, ka vairāk nekā 50 gadus Latvijas valsts nebija brīva, bet gan PSRS un nacistiskās Vācijas okupēta. Un tieši Okupācijas muzejā ir savākts visvairāk vēstures liecību par šo ilgo un mūsu valstij tik postošo laika posmu.
 
Okupācijas muzejam nākamgad sāksies jaunās, pasaulslavenā latviešu arhitekta Gunāra Birkerta projektētās, piebūves celtniecība. Piebūve simbolizēs pāreju no tumšās pagātnes uz gaišo nākotni. Ar šo piebūvi, kā arī esošā muzeja pārbūvi, to modernizējot, muzejs iegūs daudz plašākas telpas saviem vairāk nekā 100 000 apmeklētājiem. Savukārt tajās – iespēju izvietot multimediju iekārtas; mācību telpu skolēniem; lasītavu tiem, kas vēlas zināt par vēsturi vairāk nekā ekspozīcijā redzams; auditoriju - kinozāli; bibliotēku; darba telpas vēsturniekiem un citiem muzeja darbiniekiem. Piebūves, ko saucam par Okupācijas muzeja "Nākotnes namu", būvniecību finansēs Latvijas valsts. Taču jaunās, plašākās ekspozīcijas izveidi, multimediju iekārtu iegādi, un visu pārējo, kas būs Nākotnes nama iekšpusē, jāfinansē muzejam pašam. Šim mērķim nepieciešams savākt vēl aptuveni vienu miljonu latu.
 
Okupācijas muzejs nepieder valstij, bet gan sabiedriskā labuma organizācijai "Okupācijas muzeja biedrība", kura galvenokārt pastāv no ziedotiem līdzekļiem. Muzeja 15 gadu pastāvēšanas laikā tikai nepilni 5 procenti muzeja eksistencei un attīstībai nepieciešamo līdzekļu ir nākuši no Latvijas iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Pārējais ir trimdas latviešu un muzeja viesu ziedojumi. Valsts dotācija muzejam šogad sastāda aptuveni 20 procentus no operatīvā budžeta, agrāk tā bija vēl mazāka. Tāpēc Latvijas 90. jubilejas svinību laikā, lūdzam ikvienu Latvijas iedzīvotāju neļaut atmiņai izgaist, ziedojot jaunajam muzejam ar zvanu uz tālruņa numuru 9000 6789. Maksa par zvanu – viens lats.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Sarmīte Vucāne
Latvijas Okupācijas muzeja Sabiedrisko attiecību un līdzekļu piesaistes vadītāja
Tālr.: 67229244; 29424515