Šī gada 17. oktobrī Rīgā, viesnīcā Reval Hotel Latvija, notiek astotā Baltijas jūras valstu kultūras ministru konference "Kultūras nākotne Baltijas jūras reģionā".
Uz pirmo konferenci Baltijas jūras valstu kultūras ministri sanāca 1993. gadā Zviedrijā, un toreizējā Eiropas ģeopolitiskajā situācijā tas bija ļoti nozīmīgs politisks notikums. No Latvijas puses tajā piedalījās pirmais LR kultūras ministrs Raimonds Pauls.
 
Uz astoto Baltijas jūras valstu kultūras ministru konferenci ieradīsies kultūras ministri, ministriju pārstāvji un kultūras eksperti no Latvijas, Lietuvas, Dānijas, Igaunijas, Somijas, Vācijas, Norvēģijas, Polijas, Krievijas, Zviedrijas, kā arī Ziemeļu Ministru padomes, Eiropas Komisijas un Baltijas jūras padomes, lai diskutētu par 21. gs. izaicinājumiem kultūrai un sadarbības perspektīvam Baltijas jūras reģionā.
 
Kultūras ministri apaļā galda diskusijā pārrunās, kāda ir kultūras loma, veidojot Baltijas jūras reģiona identitāti un veicinot reģiona konkurētspēju Eiropā, kā arī ārpus tās. Diskusijas gaitā notiks debates par jaunām sadarbības iniciatīvam, piemēram, kultūras mantojuma digitalizāciju un radošās industrijas attīstību.
 
Tikšanās laikā plānots pārrunāt iespējamās Baltijas jūras reģiona valstu kultūras sadarbības perspektīvas un formas Baltijas jūras valstu padomes darbības reformu kontekstā, tostarp arī turpmāko šāda veida konferenču darba organizēšanas kārtību.
 
Pārrunu tēmās iekļautas arī jaunākās ES politiskās ierosmes saistībā ar Baltijas jūras reģionu – ES stratēģiju Baltijas jūras reģionā un Ziemeļu dimensijas kultūras partnerību.
 
No 2007. gada jūlija līdz 2008. gada jūnijam Latvija bija prezidējošā valsts Baltijas jūras valstu padomē. Prezidentūras noslēgumā Baltijas jūras valstu valdību vadītāji pieņēma deklarāciju, izvirzot kultūru par vienu no svarīgākajām sadarbības jomām, norādot uz tās īpašo lomu garīgā mantojuma saglabāšanā, reģiona identitātes veidošanā, radošās industrijas un kultūras tūrisma attīstībā. Valdību vadītāji pozitīvi novērtēja sadarbību Ars Baltica ietvaros, plānoto kultūras sadarbību Ziemeļu dimensijas ietvaros, Baltijas jūras festivāla ierosmi un Latvijas prezidentūras kultūras un publiskās diplomātijas projektu "Balticness".
 
Astotā Baltijas jūras valstu kultūras ministru konference "Kultūras nākotne Baltijas jūras reģionā" tiek rīkota saistībā ar 2008. gada jūnijā pieņemto deklarāciju. Konferences noslēgumā tiks pieņemta Rīgas deklarācija par turpmāko Baltijas jūras reģiona valstu sadarbību kultūras jomā.
 
Iepriekšējā šāda līmeņa konference notika 2005. gadā Bergenā (Norvēģijā), un tās vadmotīvs bija: "Kopīga jūra – kopīga kultūra".
 
 
Informāciju sagatavoja:
Dace Vizule
LR Kultūras ministrijas sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 67078164, 29192298