16. oktobrī Baltijas valstu un Vācijas kultūras gada Essentia Baltica 2008 (www.essentia-baltica.de) ietvaros Berlīnē Valsts bibliotēkā (Staatsbibliothek zu Berlin) notiks izstādes "Johana Kristofa Broces Livonijas zīmējumu un aprakstu kolekcija Latvijas Akadēmiskajā bibliotēkā" atklāšana un Latvijas Zinātņu akadēmijas goda doktora Raimo Pullata (Raimo Pullat) vadībā tapušā enciklopēdiskā darba "Johann Christoph Brotze. Estonica" prezentācija. Grāmata sagatavota, izmantojot Akadēmiskās bibliotēkas fondu materiālus.
Izstādes veidotāji ir Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas direktore Venta Kocere, Rokrakstu un reto grāmatu nodaļas asistente Aija Taimiņa, Rokrakstu un reto grāmatu nodaļas vadītājs Valdis Mazulis un mākslinieks Aivars Plotka. Izstāde tapusi ar Ārlietu ministrijas un vēstniecības Berlīnē atbalstu, sadarbojoties Latvijas Akadēmiskajai bibliotēkai un Berlīnes Valsts bibliotēkai.
 
Izstādi ar uzrunām atklās Berlīnes Valsts bibliotēkas ģenerāldirektore Barbara Šnaidere-Kempfa (Barbara Schneider-Kempf), Latvijas vēstniecības Vācijā padomnieks Atis Lots, Latvijas Akadēmiskās bibliotēkas direktore Venta Kocere un profesors, vēstures zinātņu doktors, Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda doktors Raimo Pullats (Prof. Dr. Raimo Pullat).
 
Johans Kristofs Broce (1742-1823) dzimis Gerlicā, studējis Leipcigas un Vitenbergas universitātēs teoloģiju un filozofiju un apguvis tehnisko zīmēšanu.
 
46 gadus darbojies kā pedagogs Rīgas Ķeizariskajā licejā. Broce krāja vēsturiskus materiālus par Baltiju, zīmēja visu, kas viņam likās nozīmīgs.
 
Broces zīmējumos un aprakstos attēloti Baltijas dižciltīgo ģerboņi, arhibīskapu, bīskapu, pilsētu, tiesu, baznīcu, zīmogi, pieminekļi un uzraksti uz kapakmeņiem, ēkām, zvaniem, kausiem un citiem priekšmetiem, Baltijas muižu, piļu, pilsētu un apdzīvotu vietu skati, sabiedriskās celtnes, dzīvojamās ēkas, baznīcas, kā arī atsevišķu vietu topogrāfiskās kartes, pilsētu un lauku iedzīvotāji, to apģērbs, iedzīve un profesija un darba procesu raksturojums. Šeit sameklējamas ziņas par daudzām Latvijas un Igaunijas pilsētām. Broces darba stilam raksturīgs, ka par konkrēto pilsētu savāktas iespējami daudz liecības.
 
Izstāde Berlīnes Valsts bibliotēkā būs skatāma no 16. oktobra līdz 22. novembrim.

Šis notikums tiek organizēts Latvijas 90 gadu jubilejas svinību ietvaros
 
 
Informāciju sagatavoja:
Latvijas Republikas vēstniecība Vācijā