2010. gada 1. decembrī plkst. 10.00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bibliotēku attīstības institūtā (Rīgā, Tērbatas ielā 75) notiks Reģionu galveno bibliotēku metodiķu sanāksme.