No 6. oktobra līdz 6. novembrim Kuldīgas Galvenajā bibliotēkā notiek lietotāju aptauja, kurā apmeklētāji tiek aicināti izteikt gan savu viedokli par bibliotēkas sniegtajiem pakalpojumiem, krājuma sastāvu un darbinieku profesionalitāti, gan arī uzrakstīt savas domas par to, kam noteikti vajadzētu būt jaunajā bibliotēkā, kura atradīsies bijušās sinagogas ēkā.
Anketas tiek piedāvātas lietotājiem gan bibliotēkā uz vietas, gan arī elektroniski bibliotēkas tīmekļa vietnē – http://biblio.kuldiga.lv.  Bibliotēkā uz vietas plānots anketas izsniegt 300 dažāda vecuma lasītājiem.

Iegūto datu analīze ļaus izvērtēt līdzšinējo darbu un pilnveidot sniegto pakalpojumu kvalitāti nākotnē.

Tā kā bibliotēka vēlas uzzināt arī to, kāds priekšstats par bibliotēkas darbu ir tiem iedzīvotājiem, kuri bibliotēku neapmeklē, tad ir izstrādāta anketa arī viņiem, kas pieejama tikai elektroniskā formātā mūsu mājas lapā – http://biblio.kuldiga.lv.
 

Informāciju sagatavoja:
Laima Ostele
Kuldīgas p/a "Kuldīgas Galvenā bibliotēka" direktore
Tālr.: 63350279