No 2011. gada 20. jūnija līdz 2. jūlijam Barselonā (Spānija, Katalonija) notiks Eiropas Zinātnisko bibliotēku asociācijas (Association of European Research Libraries, LIBER) 40. gadskārtējā ģenerālkonference "Gatavosim Eiropu 2020.gadam: bibliotēku loma pētniecībā, izglītībā un sabiedrībā" (Getting Europe ready for 2020: the library's role in research, education and society).

http://bibliotecnica.upc.edu/LIBER2011/

 

Konferences rīkotāji līdz 2011. gada 31. janvārim aicina pieteikt referātus, ziņojumus, reklāmstendus/plakātus par šādiem bibliotēku nozares tematiem:

 

- Brīvpiekļuves saturam paplašināšana, veicot plašu digitalizāciju;

- Inovatīvi biznesa modeļi zinātniskās informācijas izplatīšanā;

- Zinātniskās komunikācijas ietekmes noteikšana;

- Lasītāju uzvedība un pakalpojumu pieprasījumi;

- Resursu meklēšanas pieredzes paplašināšana;

- Informācijpratības un darba iemaņu attīstīšana;

- Digitālā saglabāšana;

- Mobilās ierīces un to izmantošana;

- Jaunās lomas un partnerība;

- Marketings zinātniskajās bibliotēkās.

 

Informācija par referātu, ziņojumu un reklāmplakātu sagatavošanu:

https://www.conftool.net/liber2011/