Liepājas Centrālā zinātniskā bibliotēka izsludina konkursu uz Voldemāra Caunes balvu "Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem", kuru piešķir reizi gadā bibliotekāriem, kuri vispārliecinošāk, aktīvāk un sekmīgāk veicina jaunās paaudzes iesaistīšanu bibliotēku pakalpojumu izmantošanā, motivējot bērnus un jauniešus vairāk lasīt, mācīties un attīstīt savas radošās spējas.
Voldemārs Caune, bibliotekārs, bibliogrāfs un žurnālists, no 1919. gada līdz 1923. gadam strādāja par pārzini Liepājas pilsētas bibliotēkā, kur 1919. gada 16. decembrī atklāja pirmo bērnu literatūras nodaļu. Viņam bija raksturīga īpaša izpratne, vēlēšanās piesaistīt bibliotēkas lasītāju pulkam tieši bērnus, tur viņš saskatīja nākotni bibliotēku attīstībai. Īpašas prasības viņš izvirzīja bibliotekāriem, kuri strādā ar jauno paaudzi. 

2007. gadā, atzīmējot Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas 230. gadskārtu un bērnu bibliotēkas 60. gadskārtu un godinot Voldemāra Caunes ieguldījumu tās dibināšanā, Liepājas CZB nodibināja ikgadēju balvu bibliotekāriem, kuri strādā ar bērniem. Pirmie šo balvu saņēma bibliotēkas "Vecliepājas rūķis" darbinieki par  bibliotēkas ikdienas dzīves pilnveidošanu, bērniem draudzīgas vides radīšanu, jauno tehnoloģiju pielietošanu jaunatnes apkalpošanā, inovatīvu metožu pielietošanu darbā ar bērniem, par bibliotēkas poizicionēšanu un lasītāju piesaistīšanu 2007. gadā.

Konkursa pieteikums Voldemāra Caunes balvai 2008. gadā "Gada bibliotekārs darbā ar bērniem un jauniešiem" iesniedzams Liepājas Centrālajā zinātniskajā bibliotēkā (Liepāja, Zivju iela 7, LV-3401) līdz 2008. gada 3. novembrim (pasta zīmogs) vai nosūtāmi pa e-pastu info@liepajasczb.lv.
 

Konkursa nolikums un pieteikuma anketa pieejami arī Liepājas CZB mājas lapā: www.liepajasczb.lv.

Papildus informācija pa telefonu: 634 24570.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Tamāra Podiņa
Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas Starpbibliotēku abonementa vadītāja