2007. gada 12.-14. novembrī Daugavpils Universitātē notiks Latgales kongress, ko organizē Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Komparatīvistikas institūts.
Kongress darbosies divos savstarpēji saistītos virzienos:
1. Latgale kā kultūrvēsturisks fenomens Latgales kultūras iekšējo likumsakarību tagadnē un pagātnē apskats.
2. Pierobežas kultūru (Baltkrievijas, Latvijas, Lietuvas, Krievijas) mijiedarbība Kultūras procesu pierobežā (kontaktu zonā starp valstīm, tautām, valodām u.c.), procesu, kas norisinās robežas abās pusēs apskats. Tas ļaus apkopot gan sekundāros, gan vispārīgos kultūru mijiedarbības mehānismus.
 
Latgales kongresā piedalīsies zinātnieki no Baltkrievijas, Izraēlas, Krievijas, Latvijas, Lielbritānijas, Lietuvas un Polijas. Tajā tiks diskutēts par vēstures, etnoloģijas, valodas, literatūras un mākslas jautājumiem.
 
Kongresa atklāšana notiks 12. novembrī plkst. 11:15 Vienības ielā 13, koncertzālē.
 
12. novembrī plkst. 18:45 Latgales kongresa laikā notiks sērijas Bibliotheca Latgalica 1. sējuma L. Dobičins "Gorod En" prezentācija. Romānā, kas tulkots daudzās valodās, ir atainota 20. gadsimta sākuma Dvinska.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Vita Viļevko
Daugavpils Universitātes Sabiedrisko attiecību un informācijas daļas vadītāja
Tālr.: 65425564
E-pasts: said@du.lv
 
Papildinformācija:
Daugavpils Universitāte Komparatīvistikas institūts
Tālr.: +3715424238
Fakss: +3715422611