Valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas" sadarbībā ar Thomson Reuters rīko "ISI Web of Knowledge" elektronisko resursu bezmaksas izmēģinājumu, kas notiks no 22.11.2010. līdz 24.12.2010.

"ISI Web of Knowledge" ir mūsdienās modernākā vienota elektronisko resursu pētniecības platforma, kas piedāvā jaunākās un nozīmīgākās daudznozaru zinātniskās publikācijas autoritatīvākajos pasaules zinātniskajos žurnālos. Sistēmas rīki nodrošina integrētos akadēmiskās informācijas meklēšanas pakalpojumus, resursu citējamību, indeksēšanu, bibliogrāfisko ierakstu saturu, kā arī daudzveidīgas iegūto rezultātu analīzes iespējas, kas ir ļoti svarīga informācija zinātnes un  pētniecības vadībā.


"ISI Web of Knowledge" datu bāze satur:
• Vairāk kā 22 000 žurnālu,
• Vairāk kā 32 000 starptautisko patenta dokumentu,
• Vairāk kā 60 000 konferenču materiālu,
• Tūkstošiem grāmatu un tehnisko pārskatu,
• Vairāk kā 40 miljonu informācijas avotu vienību un 700 miljonu citējamības atsauču.


Datu bāzes mērķauditorija ir zinātnes, pētniecības un izglītības pārstāvji, bibliotēku darbinieki, studenti.

 

Lai sekmētu pieejamo resursu pilnīgāku apguvi, 30.11.2010. RTU (Kaļķu iela 1) 201. auditorijā plkst.13.00 notiks "ISI Web of Knowledge" datu bāzes resursu prezentācija.

 

Prezentācijas saturs:

 

ISI Web of Knowledge
• Searching Web of Science database;
• Refining and Analyze Search Results;
• Creating Citation Reports;
• Cited Reference Searching;
• Managing Search Results;
• Saving Search Histories and Creating Alerts.

 

Journal Citation Report Database
• Journal Search Screen and Search Options;
• Journal Summary List;
• Journals Ranking;
• What is Impact Factor, Immediacy Index, Cited and Citing Half Life;
• View Journals by Subject Category.

 

EndNote Web - Bibliographic management resources
• Collecting References: Importing from Web of Science, Online Search;
• Organizing and Managing References Groups;
• Cite While you Write.

 

Researcher ID
• Creating Own Profile;
• Creating List of publications;
• Creating Reports.

Ziņu sagatavoja:
Agrita Sagalajeva
Valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas"
Projekta "Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām" koordinatore
Tālr.: 67844896; 29713449

Tagi: Elektroniskie resursi