Latvijai jau vienpadsmito gadu tuvojas "Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļa", kas norisināsies daudzās Ziemeļvalstu un Baltijas valstu bibliotēkās, skolās un biedrībās. Tradīcija ir pulcēties kopā vienā stundā dažādās vietās. Šogad Ziemeļu bibliotēku nedēļa norisināsies laikā no 10. - 16. novembrim.
 
Šī gada tēma ir "Mīlot Ziemeļvalstis", tādējādi ar literatūras starpniecību izgaismojot Ziemeļvalstu iedzīvotāju attieksmi pret savu zemi, valsti un Ziemeļvalstīm pasaules kontekstā.
Nedēļa iesāksies 10. novembrī plkst. 9.00 no rīta ar Rītausmas stundas pasākumiem skolās un bērnu bibliotēkās. Pasākumam sākoties, ir tradīcija izslēgt elektrisko apgaismojumu un iedegt sveces, un tam beidzoties atkal atgriežamies pie mākslīgā apgaismojuma.
 
Šogad kopā ar sākumskolas bērniem īpašu uzmanību pievērsīsim Vitas Andersenas grāmatai "Petrīnes lakkurpes", īpaši nodaļai "Petrīne un Marija taisa cirku". Savukārt pamatskolas skolēnus iepazīstināsim ar Oles Lunda Kirkegora darbu "Gumijas Tarzāns", akcentējot 3., 4. un 7. nodaļu. Ja Vitas Andersenas grāmata ir kā drošības un mīlestības garants, tad "Gumijas Tarzānā" noteikti jaušama šo jēdzienu ne-klātbūtne. Tādējādi ir vēlme raisīt diskusijas par tēmu mobings skolā un ģimenē.
 
Pievakarē, Krēslas stundā, ieklausīsimies somu rakstnieces Evas Kilpi speciāli šī gada Ziemeļu bibliotēku nedēļai sarakstītajā esejā.
 
Šī gada plakātu veidojusi latviešu auditorijai labi pazīstamā grenlandiešu māksliniece Aka Hēge (Aka Høegh).
 
Patiesi priecāsimies par Jūsu bibliotēkas līdzdalību arī šī gada pasākumos.
 
Īpaši aicinām iesaistīties Latvijas skolu bibliotēkas!

Nedēļas rīkotāji Latvijā ir Ziemeļu Ministru padomes (ZMP) birojs Latvijā sadarbībā ar biedrību "Norden" un Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēku attīstības institūta Bērnu literatūras centru.
 

Nedēļas koordinatores:

Ieva Hermansone
ZMP birojs Latvijā
Tālr.: 7820088
E-pasts: ieva@norden.lv,

Gunta Dombrovska
Biedrība "Norden" Latvijā, Rīgas Centrālās bibliotēkas Svešvalodu filiālbibliotēka
Tālr.: 28846708

Iveta Krūmiņa
Tālr.: 7312792
LNB Bērnu literatūras centrs
 
 
Informāciju sagatavoja:
Iveta Krūmiņa
LNB Bērnu literatūras centra galvenā bibliotekāre