Šobrīd informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstība ietekmē praktiski visas dzīves jomas, tostarp arī bibliotēku darba formas un saturu. Kā jaunās situācijas noteikumos ieraudzīt ne tikai izmaiņas jauno lasītāju ieradumos, bet arī palīdzēt kritiski uzņemt jaunās kultūras elementus, attīstīt pusaudžos augstu lasīšanas kultūru jebkurā teksta veidā - iespiestā vai elektroniskā, jo mūsdienās skolēni dzīvo un mācās pasaulē, kurā strauji pieaudzis pieejamās informācijas daudzums dažādos veidos. Tādēļ 2007. gadā Kuldīgas Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras centrs aizsāka diskusiju skolēniem par lasīšanas aktualitāti un bibliotēkas popularitāti jauniešu vidū.
2007. gada oktobrī tā notika ar 5.-7. klašu audzēkņiem un izanalizējot diskusiju rezultātus sapratām, ka ir nepieciešama anketēšana, kura dotu atbildes uz diskusijā uzdotajiem jautājumiem. Svarīgs bija arī jaunāko klašu skolēnu viedoklis.

Anketēšana notika 2008. gada aprīlī un maijā. Anketas tika sastādītas atbilstoši vecuma grupām, proti, 1,-4. klase un 5.-7. klase. Anketēšanā piedalījās 287 respondenti - 185 respondenti 1.-4. klašu grupā un 102 respondenti 5.-7. klašu grupā.

Rezultātā anketēšanas dati rāda, ka bērniem ir vajadzīga saskarsme ar grāmatu un tā notiek abās vecumposma grupās.

Ja bērns kopā ar vecākiem jau iepriekš nav apmeklējis pagasta vai pilsētas bibliotēku, tad pirmā tikšanās ar bibliotēku notiek skolā - skolas bibliotēkā.

Jaunieši, kā vienmēr, atvērti jaunām pieredzēm un aktuālāko tendenču meklējumos, vērojamas dažādas un bieži mainīgas intereses.

Izšķiroša nozīme bibliotēkas apmeklējumam ir iepriekšēja pieredze, kā arī atbalsts no vecāku puses. Pamatā bērni pirmo reizi nokļūst bibliotēkā ar skolas vai bērnudārza palīdzību.

Jauniešiem arvien vairāk aizpildīts laika plānotājs un arvien mazāks laika budžets.

5.-7. klašu audzēkņus grūti iesaistīt pasākumos, jo šajā vecumposmā pastāv pretruna starp to ko saka un ko dara. Iespējams, ka lietderīgāk ir aptvert visus pasākumus, kas orientēti uz līdzšinējo un turpmāko pozitīvo pasākuma rīkotāja un tā piedāvāto pakalpojuma uztveri no lietotāju puses, lai šo saikni nostiprinātu un pilnveidotu.

Orientācija uz piedāvājumu brīvajam laikam ir panākumu atslēga jauniešu kā lietotāju identifikācijai un ilglaicīgai piesaistei - izklaide, brīvprātības princips, interesēm atbilstošs mediju piedāvājums, bibliotēka brīvā laika pavadīšanai bez uzdevuma izglītot ārpus skolas, jo jauniešiem ir piepildīts un noslogots mācību process skolā.

Mediju piedāvājums pārsvarā brīvā laika pavadīšanai: populāras brīvā laika nodarbes, kulta nosaukumi, aktuālas, modernas, stilīgas tēmas, mediji, kuros caurstrāvo jauniešu dzīves uztvere, literatūra, kas atrodas uz robežas starp nopietno/klasisko un izklaides literatūras stiliem.

Gados jaunie lietotāji vēl nav sapratuši elektroniskā kataloga iespējas - gan informācijas meklēšanu, gan grāmatu rezervēšanu.

Ko vēlas jaunieši? Izteiktāks uzturēšanās vietas raksturs, vairāk nošķirtības, vairāk atpūtas atmosfēras ar omulīgām mēbelēm sēdēšanai, dzērienu un našķu automāts, atraktīvi un uz mērķgrupu orientēti pasākumi.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Kaiva Ozola
P/A Kuldīgas Galvenās bibliotēkas Bērnu literatūras centra vadītāja
Tālr: 63350278