Pateicoties mecenāta ziedojumam, Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB) šogad iegādājusies 150 vērtīgas grāmatas un enciklopēdijas.

Šī gada iepirkums ļāvis turpināt jau iepriekšējos gados aizsākto mērķtiecīgo darbu – kvalitatīvas nozaru literatūras komplektēšanu brīvpieejas krājumam LNB jaunajā ēkā, dodot iespēju studentiem un pētniekiem to izmantot jau šodien. LNB Atbalsta biedrības projektā "Atbalsts LNB krājumam!" kopumā jau nopirkti 520 izdevumi.

 

"Latvijas Nacionālās bibliotēkas Atbalsta biedrība 2009. gadā saņēma ziedojumu gandrīz 100 000 eiro apmērā. Tas ir pirmais tik liela apjoma privātpersonas ziedojums LNB Atbalsta biedrības projektā "Atbalsts LNB krājumam". Īpaši nozīmīgs šāds atbalsts ir ekonomiskās krīzes laikā, kad LNB līdzekļi krājuma papildināšanai ir samazinājušies uz pusi. Bez mecenāta atbalsta bibliotēka šos izdevumus nespētu nopirkt," saka LNB Atbalsta biedrības valdes priekšsēdētāja Undīne Būde.

 

Šogad iegādāti nesen izdoti nopietni zinātniski pētījumi, rokasgrāmatas, enciklopēdijas – vērtīgi un dārgi izdevumi psiholoģijā, ekoloģijā, ekonomikā, pedagoģijā, juridiskajās zinātnēs, valodniecībā, filozofijā, vēsturē, pētījumi par Baltijas valstīm un latviešu valodu, kā arī virkne rakstu krājumi, kuros atrodamas Latvijas zinātnieku publikācijas. Piemēram, ekonomikas nozarē tie ir ievērojamu ekonomikas teorētiķu darbi par valsts lomu ekonomikā, inovācijām, krīzes vadību, uzņēmējdarbību, enerģētikas politiku, jauno tehnoloģiju un zinātnes atklājumu izmantošanu dažādās jomās.

 

Viens no nozīmīgākajiem šogad iepirktajiem izdevumiem ir 3 apjomīgas jaunas enciklopēdijas, kas savās nozarēs ir pilnīgākie un autoritatīvākie izdevumi - enciklopēdija salīdzinoši jaunajā starpdisciplinārajā nozarē cilvēkģeogrāfija, enciklopēdija bibliotēkzinātnē un informācijas zinātnēs un kultūrvēsturiskā enciklopēdija par apģērba vēsturi, tā valkāšanas tradīcijām un nozīmi sabiedrībā.

 

Ar dāvinājumu iespējams iepazīties izstādē LNB Jaunākās literatūras lasītavā, K.Barona 14, no 12. novembra līdz 12. janvārim.

Ziņu sagatavoja:
Olita Pričina-Voitika
Tālr.: 67296433