Biobibliogrāfiskais rādītājs "Profesors Jānis Greivulis" aizsāk jaunu Patentu tehniskās bibliotēkas biobibliogrāfisko rādītāju sēriju "Latvijas izgudrotāji". Biobibliogrāfiskais rādītājs "Profesors Jānis Greivulis" ir veltīts profesora Jāņa Greivuļa jubilejai un viņa izgudrotājdarbībai.
Profesors Jānis Greivulis ir viena no spilgtākajām personībām elektroenerģētikas, elektrotehnikas un elektronikas jomā.
 
Jāņa Greivuļa biobibliogrāfijā ir ietverti viņa publicēto zinātnisko, mācību metodisko un inženierzinātnisko projektu, viņam izsniegto Latvijas patentu un PSRS autorapliecību, viņa vadībā izstrādāto diplomdarbu, konsultēto, rediģēto un recenzēto darbu bibliogrāfiskie apraksti, kā arī literatūra par viņa dzīvi, zinātnisko un sabiedrisko darbību laikā no 1964. gada līdz 2008. gada augustam.
 
Jāņa Greivuļa biobibliogrāfija ir visaptveroša ar autora un sastādītāju apzinātajām publikācijām.
 
Jāņa Greivuļa biobibliogrāfiju papildina personu, viņa darbu nosaukumu un izgudrojumu rādītāji. Izdevumam ir pievienoti pielikumi, kuri satur faktisko un nepublicēto informāciju, kura nav atspoguļota publikāciju palīgrādītājos.
 
 
Informāciju sagatavoja: 
Indra Butkāne
LR Patentu valdes departamenta "Patentu tehniskā bibliotēka"
Patentu informācijas nodaļas eksperte
Tālr.: 67226628