Ventspils bibliotēka saņēmusi Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu projektiem dažādās darbības jomās.
Tradicionālas kultūras padome atbalstījusi projekta "Re, latvietis spēlē!" īstenošanu. Projekta mērķis ir sniegt zināšanas un rosināt interesi par dažādiem latviešu tautas mūzikas instrumentiem. Projekta ietvaros tiks organizēti pasākumi, kuros Vidridžu etnogrāfiskās folkloras kopas dalībniece Aina Tobe stabulēs, svilpos, pūtīs un stāstīs par svilpēm, svilpauniekiem, stabulēm un āža ragiem, Herberta Dorbes muzeja līdzstrādniece, folkloriste Aija Kaminska koklēs un stāstīs par latviešu koklēm, bet Tradicionālās dziedāšanas grupas "Saucējas" dalībniece Signe Pujāte demonstrēs dūdu skanējumu un stāstīs par dūdu vēsturi.

Valsts Kultūrkapitāla fonda Starpnozaru padome atbalstījusi virtuālu izstāžu galerijas izveidi Ventspils bibliotēkas tīmekļa vietnē www.biblioteka.ventspils.lv. Virtuālo izstāžu galerijas rīks būs izmantojams dažāda satura un veida materiālu publicēšanai, komentēšanai un vērtēšanai – fotoattēliem, vietējo mākslinieku digitālām izstādēm, grāmatu anotācijām, bērnu zīmējumiem vai citiem radošiem darbiem. Pirmā virtuālā galerija, kas tiks izveidota projekta ietvaros, atspoguļos novadnieka, literāta un kultūras darbinieka Friča Forstmaņa (literārie pseidonīmi Fricis Dziesma, Alant Vils) fotoarhīva daļas.

Lai bagātinātu Ventspils rajona pagastu kultūrvidi un celtu bibliotēku pakalpojumu kvalitāti, Ventspils bibliotēka kā reģiona galvenā bibliotēka ar Valsts Kultūrkapitāla fonda Literatūras nozares padomes atbalstu īstenos projektu "Rakstnieks lauku bibliotēkā". Projekta ietvaros oktobrī Vārves pagasta Zūru bibliotēkas lasītājiem būs iespēja tikties rakstnieku Vladimiru Kaijaku, novembrī Piltenes pilsētas bibliotēkā  apmeklētājus uz savstarpēju dialogu rosinās rakstniece Laima Muktupāvela, bet Popes pagasta bibliotēkā - rakstnieks, publicists Ēriks Hānbergs. Jaunākos Puzes bibliotēkas apmeklētājus decembrī iepriecinās tikšanās ar bērnu dzejnieci Māru Cielēnu.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Margarita Marcinkeviča 
Ventspils bibliotēkas Galvenās bibliotēkas direktore
Tālr.: 63623598
www.biblioteka.ventspils.lv