SIA "Tieto Latvia" ir instalējusi Latgales Centrālajai bibliotēkai Z39.50 serveri un devusi tiesības publiskot bibliogrāfiskos ierakstus attālajiem lietotājiem. Piedāvājam Jums izmantot šo iespēju ! Pievēršam Jūsu uzmanību, ka LCB katalogā ir plaši atspoguļoti izdevumi arī krievu valodā.

Lai pieslēgtos mūsu e-katalogam, tātad veiktu bibliogrāfisko ierakstu atlasi un importētu ierakstus savās datubāzēs Jūsu ALISEs administratoriem jānokonfigurē sava ALISE.
Vispirms pievieno datus par Bibliotēku:
1. Izpilda komandu [Meklēšana un atlase > Konfigurācija > Bibliotēkas un katalogi].
2. Pozicionējas uz [Bibliotēku katalogi].
3. Izpilda [Pievienot].
4. Ievada Bibliotēkas nosaukumu un bibliotēkas mājas lapas adresi.
5. Apstiprina ar [Saglabāt].

Bibliotēkas dati:
Nosaukums: Latgales CB
Mājas lapa: http://www.lcb.lv/

 

Tad pievieno datus par Katalogu:
1. Pozicionējas uz Bibliotēkas nosaukuma.
2. Izpilda [Pievienot].
3. Ievada datus un apstiprina ar [saglabāt].
Z39.50 parametrus jāievada precīzi, kā ir minēts tālāk:

Nosaukums: Z39.50 Katalogs
Pieslēguma veids: Z39.50 katalogs
Z39.50 parametri:
Hosta vārds: daugavpils.biblioteka.lv
Ports: 210
Kataloga īsais nos. EK
Kataloga numurs: 1
Lietotāja vārds: aliz3950
Lietotāja parole: z3950_ali!
Bibliogr. datu formāts: Marc 21
Meklēšanas secības nr. [ Nav norādīts! ].

Ziņu sagatavoja:
Jeļena Šapkova
Latgales Centrālās
bibliotēkas vadītāja
tālr. 65426613, 29118401
e-pasts: jelena.sapkova@lcb.lv