LNB mecenāta ziedojuma otrās kārtas iepirkums Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītavai nodrošinājis iespēju iegādāties vērtīgu jaunieguvumu – nozares uzziņu enciklopēdijas Encyclopedia of Library and Information Sciences trešo izdevumu, kurš klajā nācis 2009.gada nogalē izdevniecībā Taylor & Francis Group.

Atšķirībā no 2003.gadā iznākušā otrā izdevuma jaunā septiņu sējumu enciklopēdija papildināta ar vērtīgu informāciju ne vien bibliotēkzinātnē un informācijas zinātnē, bet arī vairākās radniecīgās informācijas disciplīnās – muzeju un arhīvu zinātnēs, bibliogrāfijā, dokumentoloģijā, informātikā, zināšanu pārvaldībā, sociālajās studijās, tādējādi iespējami pilnīgi aptverot pasaules kultūras un zinātnes mantojumu.

Kopumā aptuveni 70 % apjomīgajā izdevumā ietvertās informācijas ir pilnībā atjaunota, vienlaicīgi tomēr saglabājot teorētiski un vēsturiski nozīmīgas iepriekšējos izdevumos iekļautas publikācijas.

Enciklopēdijas galvenās redaktores ir ASV Kalifornijas Universitātes Informācijas studiju departamenta profesores Marcia J.Bates un Mary Niles Maack, redkolēģijas locekļu padomē darbojas ASV, Kanādas, Austrālijas, Lielbritānijas, citu pasaules valstu augstskolu un informācijas institūciju vadošie speciālisti – gan zinātnieki, gan praktiķi.

Izdevums sastāv no 11 galvenajām sadaļām un aptver ļoti plašu tēmu loku, kā nozīmīgākās minamas:
•    informācijas nozares un profesijas,
•    pētniecības jomas,
•    institūcijas, to tipoloģija, sistēmas un tīkli,
•    resursu veidi un žanri,
•    nozaru profesionālā darbība un darba procesi,
•    informācijas resursu izmantotāji,
•    profesionālās organizācijas,
•    nacionālās kultūras institūcijas un resursi (sniegts vairāk nekā trīsdesmit valstu kultūras institūciju raksturojums).

Daudzu radniecīgo nozaru teorētiķu un praktiķu kopdarba rezultātā tapušais trešais enciklopēdijas izdevums precīzi atspoguļo vienu no raksturīgām mūsdienu tendencēm – virzību uz pieaugošu atsevišķu zinātnes disciplīnu tuvināšanos, saplūšanu.
Enciklopēdijas visai sarežģītajā struktūrā orientēties palīdz detalizēti izstrādātie izdevuma satura rādītājs un alfabētiskais priekšmetu rādītājs, kuri ievietoti katrā no septiņiem sējumiem. Tekstu papildina fotoattēli, shēmas un tabulas.
Enciklopēdija adresēta zinātniekiem, pētniekiem, studentiem, kā arī visu līmeņu bibliotēku un citu informācijas institūciju darbiniekiem.

Enciklopēdijas satura rādītājs:
http://www.slideshare.net/bibliotekuportals/encyclopedia-5440415

Ziņu sagatavoja:
Anda Saldovere
Bibliotēkzinātnes un informācijas zinātnes literatūras lasītava
Tālr.: 67312807
E-pasts: anda.saldovere@lnb.lv