Valsts aģentūra "Kultūras informācijas sistēmas" projekta "Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām" ietvaros sadarbībā ar AAAS (Science Online), ACM (Associating of Computing Machinery) un Burgundy Ltd novembrī organizē bezmaksas datu bāzu izmēģinājumus visām ieinteresētajām bibliotēkām.

Datu bāzu saraksts