Šī gada 23. aprīlī plkst. 12:00 Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavā (8. stāvā) notiks pasākumu cikla "Tiekamies bibliotekāru stāvā: jaunieguvumi un pieredze" ceturtā saruna. Šoreiz diskusijas temats būs saistīts ar Latvijas bibliotēku pieredzi, līdzdarbojoties starptautiskos projektos. Ieeja bez maksas.

Būt partnerim dažādos starptautiskos projektos līdzās citām Eiropas valstīm – tā ir ne vien jaunas pieredzes apguve un radošu inovāciju iedzīvināšana ikdienas darbā; vienlaikus tas ir arī izaicinājums un savas pašvērtības stiprināšana.

Pasākums, kā ierasts, sastāvēs no divām daļām. Vispirms LNB Bibliotēku un informācijas zinātņu lasītavas galvenā bibliotekāre Elita Vīksna sniegs ieskatu pēdējos mēnešos profesionālajā lasītavā saņemtajos jaunieguvumos, īpaši akcentējot bibliotēku darbību mūžizglītības projektu ietvaros, inovatīvas darba pieredzes iedzīvināšanu, sociālo mediju kā marketinga rīku izmantošanu.

Savukārt diskusiju daļā uzklausīsim Rīgas Tehniskās universitātes Zinātniskās bibliotēkas (RTU ZB) direktori Aiju Janbicku un direktores vietnieci Sarmīti Krauzi, kuras prezentēs savas bibliotēkas gūto pieredzi un rosinās uz sarunu par projektdarbības plašajām iespējām un paredzamiem rezultātiem.

RTU ZB vienmēr bijusi aktīva un atsaucīga dažādu projektu dalībniece. Vairāku gadu garumā RTU ZB ir sagatavojusi pieteikumus un ieguvusi finansējumu dažādās "Leonardo da Vinci", "Erasmus", "Erasmus+" programmās pieredzes iegūšanai citu valstu bibliotēkās. Partneres statusā RTU ZB piedalījusies Eiropas Komisijas programmas "Telemātika bibliotēkās projektā "DEDICATE"" (1998–1999), UNESCO finansētā projektā "Elektroniskie darbi un disertācijas" (2004), UNESCO Pasaules daudzvalodu Informācijas resursu projektā "Informācijpratība" (2013–2015).

Pašlaik bibliotēkas speciālisti kā eksperti iesaistījušies "TEMPUS" projektā "Moldovas augstskolu bibliotēku modernizācija un procesu automatizācija" (2014–2016).

Apmeklētājus lūdzam ņemt līdzi LNB lasītāja karti vai personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti).
 
 
Informāciju sagatavoja:
Anda Saldovere
Galvenā bibliotekāre
Bibliotēku konsultatīvais centrs
Latvijas Nacionālā bibliotēka
E-pasts: anda.saldovere@lnb.lv

Tagi: Profesionālā pilnveide, Profesionālā literatūra