Pasākumi aprīlī
20.04.2015 Ziņa   Ozolmuižas pagasta bibliotēka

Pasākumi bibliotēku nedēļas ietvaros

Bibliotēkā taps jauniešu radošais stūrītis
2014. gada 5. maijs - 15. oktobris 09:00, Mārkalnes pagasta bibliotēka

28.05.2014 Notikums   Mārkalnes pagasta bibliotēka

Mārkalnes pagasta bibliotēka sadarbībā ar Mārkalnes pamatskolas jauniešiem startēja Alūksnes novada Jauniešu iniciatīvu projektu konkursā 2014. Un guvām projekta "Radošais stūrītis jauniešiem" apstiprinājumu. Bibliotekāre kopā ar jauniešiem vēlas izveidot Radošo stūrīti, lai tā būtu kā tikšanās vieta...

Cilpu, cilpu zaķīt`s skrēja ...
28.03.2013 Ziņa   Talsu novada Stendes bērnu bibliotēka [reorganizēta 01.01.2017 par Stendes pilsētas bibliotēkas struktūrvienību - bērnu nodaļu]

Stendes bērnu bibliotēkā marts bija zaķu mēnesis. No skolēnu mājām bija slēkuši zaķi - mīkstās rotaļlietas - palūkoties, kādās grāmatās par viņiem rakstīts. 20.martā bibliotēkā uz tematisko pasākumu bija uzaicināti Stendes PII "Saulīte" vecākās grupas "Bites" bērni.

E-PRASMJU NEDĒĻA BIBLIOTĒKĀ
26.03.2012 Ziņa   Ezernieku pagasta bibliotēka

Laika posmā n0 26.03.2012 līdz 30.03.2012 Ezernieku pagasta bibliotēkā notiks e-prasnju nedēļa. Aicinām piedālīties visus interesentus!

Dāvana saviem novadniekiem
28.06.2011 Ziņa   Ezernieku pagasta bibliotēka

Ezernieku bibliotēkas gados visjaunākie apmeklētāji drīz sagaidīs savu bērnu stūrītī.

Bibliotēku apmeklēja ciemiņi no Mortensona centra ASV
12.05.2011 Ziņa   Alsviķu bibliotēka

Alsviķu bibliotēku apmeklēja Sūzena Šnuere no ASV, Līga Māsēna, Kristīne Pabērza, Inga Niedra no KIS un Bila un Melindas Geitsu fonda, Gaļina Sabļina no Ogres bibliotēkas un Alita Kluša no Klintaines.
kultūras karte Latvijas filmu bibliotēkas SĀC AR LATVIJU BIBLIOTĒKĀ Jaunā LNB Digitālā kolekcija www.periodika.lv