Apbrīnojamā lasītāja
16.01.2013 Ziņa   Vērgales pagasta Ziemupes bibliotēka

Ziemupē dzīvo daudz jauku cilvēku, tās spēks ir jūras šalkas, viršu ziedi un sirsnīgi un viesmīlīgi ļaudis.

Jūras zemē Latvijā
Rimants Ziedonis, 2009

29.08.2010 Grāmata   Vērgales pagasta Ziemupes bibliotēka

R.Ziedonis izstaigājis visu Latvijas jūras piekrasti no Nidas līdz pat Ainažiem: Nīcu, Liepāju, Užavu, Ventspili, Mazirbi, Kolku, Ragaciemu, Vakarbuļļus, Bolderāju, Carnikavu, Dunti, Salacgrīvu. Ar īsta ceļotāja interesi autors izzinājis tiklab pilsētas, kā vismazākos ciemus, ostas un atsevišķu māju vēsturisko nozīmīgumu, iepazinis ostu vadī...

Fotoizstāde
2010. gada 20. augusts - 24. septembris, Ziemupes TN

25.08.2010 Notikums   Vērgales pagasta Ziemupes bibliotēka

No 20 augusta Ziemupes bibliotēkā apskatāma izstāde "Ziemupe laiku lokos"
kultūras karte Latvijas filmu bibliotēkas SĀC AR LATVIJU BIBLIOTĒKĀ Jaunā LNB Digitālā kolekcija www.periodika.lv