Katra bibliotēka ir Oda brīvībai un priekam
21.08.2019 Ziņa   Talsu Galvenā bibliotēka

Augusta sākumā Talsu, Rojas, Mērsraga un Dundagas novadu bibliotekāri devās pieredzes braucienā ar galamērķi apskatīt un viesoties jaunajā Helsinku pilsētas centrālajā bibliotēkā Oodi, latviskojot — Oda.

Katra bibliotēka ir Oda brīvībai un priekam
21.08.2019 Ziņa   Talsu Galvenā bibliotēka

Augusta sākumā Talsu, Rojas, Mērsraga un Dundagas novadu bibliotekāri devās pieredzes braucienā ar galamērķi apskatīt un viesoties jaunajā Helsinku pilsētas centrālajā bibliotēkā Oodi, latviskojot — Oda.

17. Grāmatu svētki Talsos
2018. gada 23. - 23. marts 10:00, Talsu novada pašvaldība

15.03.2018 Notikums   Talsu Galvenā bibliotēka

17. Grāmatu svētki Talsos
2018. gada 23. marts 10:00, Talsi

15.03.2018 Notikums   Talsu Galvenā bibliotēka

Izdots vērtīgs un nozīmīgs Talsu novada novadpētniecības pētījums
02.02.2016 Ziņa   Talsu Galvenā bibliotēka

Ar februāri Talsu Galvenajā bibliotēkā lasītājiem ir pieejama biedrības „Aleksandra Pelēča lasītava” izdotā Talsu novada vēstures zinātāja un pētnieka Visvalža Augusta Tukmaņa grāmatas „Caur laikiem. No Talsiem līdz Sasmakai, no Šķēdes līdz Ģibzdei” 1.daļa, kas, izzinot Latvijas vēstures arhīvu dokumentu datus un Latvijas periodikā publicēto, sākta

Izdots vērtīgs un nozīmīgs Talsu novada novadpētniecības pētījums
02.02.2016 Ziņa   Talsu Galvenā bibliotēka

Ar februāri Talsu Galvenajā bibliotēkā lasītājiem pieejama biedrības „Aleksandra Pelēča lasītava” izdotā Talsu novada vēstures zinātāja un pētnieka Visvalža Augusta Tukmaņa grāmatas „Caur laikiem. No Talsiem līdz Sasmakai, no Šķēdes līdz Ģibzdei” 1.daļa, kas veidota, izzinot Latvijas vēstures arhīvu dokumentu datus un Latvijas periodikā publicēto.
kultūras karte Latvijas filmu bibliotēkas SĀC AR LATVIJU BIBLIOTĒKĀ Jaunā LNB Digitālā kolekcija www.periodika.lv