Reģistrēts standarts "LVS ISO 11620:2019 Informācija un dokumentācija. Bibliotēku snieguma rādītāji"
04.03.2019 Ziņa   Latvijas Nacionālā bibliotēka

2019. gada 17. janvārī Latvijas Nacionālajā standartizācijas institūcijā "Latvijas standarts" reģistrēts standarts "LVS ISO 11620:2019 Informācija un dokumentācija. Bibliotēku snieguma rādītāji" (ISO 11620:2014 Information and documentation – Library performance indicators").

Reģistrēts standarts "LVS ISO 11620:2019 Informācija un dokumentācija. Bibliotēku snieguma rādītāji"
04.03.2019 Ziņa   Latvijas Nacionālā bibliotēka

2019. gada 17. janvārī Latvijas Nacionālajā standartizācijas institūcijā "Latvijas standarts" reģistrēts standarts "LVS ISO 11620:2019 Informācija un dokumentācija. Bibliotēku snieguma rādītāji" (ISO 11620:2014 Information and documentation – Library performance indicators").

Jauni nozares standarti
20.03.2018 Ziņa   Latvijas Nacionālā bibliotēka

Š.g. 15. martā Latvijas Nacionālā standartizācijas institūcija "Latvijas standarts" (LVS) reģistrējusi Latvijas standarta statusā vairākus bibliotēku nozarei un saskarnozarēm saistošus standartus.

Jauni nozares standarti
20.03.2018 Ziņa   Latvijas Nacionālā bibliotēka

Š.g. 15. martā Latvijas Nacionālā standartizācijas institūcija "Latvijas standarts" (LVS) reģistrējusi Latvijas standarta statusā vairākus bibliotēku nozarei un saskarnozarēm saistošus standartus.

Publiska aptauja Latvijas standarta projektam "LVS ISO pr 2789: Informācija un dokumentācija. Starptautiskā bibliotēku statistika"
16.02.2016 Ziņa   Latvijas Nacionālā bibliotēka

Līdz š.g. 25. februārim, apstiprināšanai Informācijas un dokumentācijas standartizācijas tehniskajā komitejā, ir izsludināta publiska aptauja Latvijas standarta projektam "LVS ISO pr 2789: Informācija un dokumentācija. Starptautiskā bibliotēku statistika".

Publiska aptauja Latvijas standarta projektam "LVS ISO pr 2789: Informācija un dokumentācija. Starptautiskā bibliotēku statistika"
16.02.2016 Ziņa   Latvijas Nacionālā bibliotēka

Līdz š.g. 25. februārim, apstiprināšanai Informācijas un dokumentācijas standartizācijas tehniskajā komitejā, ir izsludināta publiska aptauja Latvijas standarta projektam "LVS ISO pr 2789: Informācija un dokumentācija. Starptautiskā bibliotēku statistika".

Latvijas standarta projekta apspriešana
01.06.2015 Ziņa   Latvijas Nacionālā bibliotēka

Līdz apstiprināšanai Muzeju, arhīvu un bibliotēku darba standartizācijas tehniskajā komitejā (MABSTK) līdz š.g. 10. jūnijam ir izsludināta publiskā aptauja Latvijas standarta projektam "ISO 27729: Informācija un dokumentācija. Starptautiskais vārdu/nosaukumu standartidentifikators".

Latvijas standarta projekta apspriešana
01.06.2015 Ziņa   Latvijas Nacionālā bibliotēka

Līdz apstiprināšanai Muzeju, arhīvu un bibliotēku darba standartizācijas tehniskajā komitejā (MABSTK) līdz š.g. 10. jūnijam ir izsludināta publiskā aptauja Latvijas standarta projektam "ISO 27729: Informācija un dokumentācija. Starptautiskais vārdu/nosaukumu standartidentifikators".

Jauns nozares standarts
17.12.2013 Ziņa   Nozares informācija

SIA "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centra" Standartizācijas birojs 2013. gada decembrī Latvijas standarta statusā ir reģistrējis standartu "LVS ISO 2789:2013 Informācija un dokumentācija. Starptautiskā bibliotēku statistika".

Jauni nozares standarti
14.05.2013 Ziņa   Nozares informācija

SIA "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs". Standartizācijas birojs 2013.gada aprīlī Latvijas standarta statusā ir reģistrējis standartus:
kultūras karte Latvijas filmu bibliotēkas SĀC AR LATVIJU BIBLIOTĒKĀ Jaunā LNB Digitālā kolekcija www.periodika.lv