Kūle, Maija - Jābūtības vārdi
28.02.2017 Grāmata   Olaines Bibliotēka

Modernajā sabiedrībā politiskās un ekonomiskās vajadzības uztver kā pašas par sevi saprotamas, bet tiesības uz filosofiju un vajadzību pēc kultūras nākas pierādīt. Patiesībā būtu jābūt otrādi - vissaprotamākā ir vajadzība pēc kultūras kā cilvēciskas dzīves pamata.    Cilvēciskā darbība ir jēgveidojoša un balstās uz vērtībā...

ASV filosofa Ārona Šustera lasījums par nīderlandiešu filosofa Benedikta Spinozas darba "Ētika"
2014. gada 8. februāris 15:00, Rīga

07.02.2014 Notikums   Latvijas Nacionālā bibliotēka

2014. gada 8. februārī plkst. 15.00 -16.30 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (Rīgā, K. Barona ielā 14, Jaunākās periodikas lasītavā) LNB sadarbībā ar kim? Laikmetīgās mākslas centru aicina Jūs uz ASV filosofa Ārona Šustera lasījumu par nīderlandiešu filosofa Benedikta Spinozas darba "Ētika". Lasījumu ievadīs filosofa Aināra Kamoliņ...

ASV filosofa Ārona Šustera lasījums par nīderlandiešu filosofa Benedikta Spinozas darba "Ētika"
2014. gada 8. februāris 15:00, Rīga

07.02.2014 Notikums  

2014. gada 8. februārī plkst. 15.00 -16.30 Latvijas Nacionālajā bibliotēkā (Rīgā, K. Barona ielā 14, Jaunākās periodikas lasītavā) LNB sadarbībā ar kim? Laikmetīgās mākslas centru aicina Jūs uz ASV filosofa Ārona Šustera lasījumu par nīderlandiešu filosofa Benedikta Spinozas darba "Ētika". Lasījumu ievadīs filosofa Aināra Kamoliņa kom...

LU Raksti 784. Filosofija
, 2012

13.02.2013 Grāmata  

Grāmatā apkopoti vairāku autoru raksti, piem., A. Hiršs "Tērbatas personālisma ietekme uz latviešu filosofiskās vides veidošanos 20. gadsimta sākumā". A. Sauka "Mīts par civilizācijas procesu – apmāna meistars un sargs" u.c.

LU Raksti 777. Filosofija. Tagadne un klātbūtne
, 2012

21.02.2012 Grāmata  

Grāmatā apkopoti vairāku autoru raksti, piem., E. Šauers "Ētiskais I. Kanta mācībā par skaisto un cildeno", M. Kiope "Par klātbūtni pašiem sev", E. Šimfa "Cilvēks Maksa Šēlera filozofiskajā antropoloģijā" u.c.

LU Raksti 765. Filosofija
, 2011

28.07.2011 Grāmata  

Grāmatā apkopoti vairāku autoru raksti, piem., L. Muižniece – Veidola dalāmība un būtības vienība Aristoteļa skatījumā, A. Kamoliņš – Leibnics: percepcija kā vienība daudzībā, I. Pirktiņa – Solipsisma pārmetumi Kantam un intersubjektivitātes transcendentālā dimensija mūsdienu diskurētikas kontekstā u. c.  

Filosofijas stāsti
Dirāns, Vils

31.08.2010 Grāmata   Pāvilostas novada Vērgales bibliotēka

skat.elektroniskajā kat.

Pasaule
29.08.2010 Galerija   Vecpils bibliotēka

kultūras karte Latvijas filmu bibliotēkas SĀC AR LATVIJU BIBLIOTĒKĀ Jaunā LNB Digitālā kolekcija www.periodika.lv