Izdod atkārtoti
20.08.2011 Ziņa   Ezernieku pagasta bibliotēka

Grā­ma­ta “Kur Ež­ezers ro­tā­jas zils...” ir lie­cī­ba par re­dzē­to, dzir­dē­to, iz­jus­to, pār­dzī­vo­to, pa­zau­dē­to un iz­sap­ņo­to. Šī grā­ma­ta stās­ta par ne­pa­ras­ta Lat­ga­les pa­gas­ta vēs­tu­ri, cil­vē­ku pie­re­dzi.

Dāvana saviem novadniekiem
28.06.2011 Ziņa   Ezernieku pagasta bibliotēka

Ezernieku bibliotēkas gados visjaunākie apmeklētāji drīz sagaidīs savu bērnu stūrītī.

E-PARAKSTS mūsu bibliotēkā
26.04.2011 Ziņa   Ezernieku pagasta bibliotēka

Lai iegūtu jaunu elektronisku parakstu, kas radikāli atšķiras no līdzšinējās tā iegūšanas un lietošanas versijas, vajag: paņemt līdzi pasi un parakstīto pieteikuma lapu, ko izdrukājat no www.e-paraksts.lv un atnākt Ezernieku pagasta bibliotēkā
kultūras karte Latvijas filmu bibliotēkas SĀC AR LATVIJU BIBLIOTĒKĀ Jaunā LNB Digitālā kolekcija www.periodika.lv