V/a "Kultūras informācijas sistēmas" (KIS) aicina no 18. līdz 24. oktobrim ikvienu interesentu piedalīties starptautiskajā Open Access nedēļā, kura tiek atzīmēta jau otro gadu ar mērķi popularizēt brīvpieejas resursu ideju, paplašināt izpratni par tās lomu izglītībā un pētniecībā, piesaistīt politiķu, finansētāju un resursu uzmanību OA kustībai.

V/a KIS sadarbībā ar Latvijas Universitāti organizē OA tēmai veltītu semināru, kas aptvers informāciju gan par starptautiskā konsorcija EIFL (Electronic information for libraries) OA programmas aktualitātēm, gan prezentēs LU realizēto OpenAire projektu. Pasākuma mērķauditorija ir pētnieki, pētniecības vadītāji, politiķi, žurnālu redaktori, izdevēji, bibliotekāri, IKT speciālisti un studenti.

 

Kas ir OA resursi?


Open Access ir tūlītēja tiešsaistes brīvpieeja zinātniskajām publikācijām bez ierobežojumiem, kādus parasti nosaka izdevēju autortiesību līgumi vai vienošanās. Tieši tāpēc brīvpieeja ir risinājums pastāvošajām resursu pieejas problēmām izglītības un akadēmiskajā vidē. Šo iespēju maksimāla izmantošana pašlaik ir ļoti aktualizējusies, jo tas ir vērā ņemams ekonomisks, sociālās un izglītības nozares ieguvums, kas bez finanšu, juridiskiem un tehniskiem šķēršļiem ļauj piekļūt milzīgam elektronisko resursu krājumam. Latvijas bibliotēku nozares pārstāvjiem un lietotājiem pastāvīga informācija par OA resursiem ir atrodama Bibliotēku portālā www.biblioteka.lv sadaļā Brīvpieejas elektroniskie resursi.

 

Open Access nedēļas aktivitātes vērstas ne tikai uz to, lai popularizētu zinātnisko publikāciju neierobežotu pieejamību, bet arī, lai veicinātu nacionālo repozitāriju veidošanu, sniegtu praktiskas norādes tehnoloģiju, rīku un programmatūru izvēlē, kā arī sekmētu informācijas apriti starp resursu veidotājiem un produktu gala lietotājiem. Vairāk par OA nedēļu www.openaccessweek.org

 

Open Access programmas kontaktpersona Latvijā:
Agrita Sagalajeva

v/a  "Kultūras informācijas sistēmas" projekta "Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām" administratore
Tālr.: 67844896

Ziņu sagatavoja:
Ilma Elsberga
v/a "Kultūras informācijas sistēmas" sabiedrisko attiecību speciāliste
Tālr.: 7844902; 29119713

Tagi: Open Access