Eiropas kopienas Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas atbalstītā projekta ietvaros no 10. līdz 16. oktobrim Rīgas Centrālās bibliotēkas Bibliotēku dienesta galvenā bibliotekāre Ingūna Stranga un Daugavas filiālbibliotēkas vadītāja Anna Dunajevska piedalās pieredzes apmaiņā Stokholmas Centrālajā bibliotēkā

2010. gada Eiropas kopienas Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas Mobilitātes projektu pieteikumu konkursam Latvijā tika iesniegti 215 projekta pieteikumi. Projektu pieteikumus saskaņā ar Eiropas Komisijas vadlīnijām vērtēja divi eksperti. 2010. gada maijā par atbalstāmiem tika apstiprināti 90 projekti, tajā skaitā arī Rīgas Centrālās bibliotēkas mobilitātes projekts "Publiskās bibliotēkas darbs ar multikulturālu sabiedrību un iedzīvotāju marginālajām grupām".

 

Projekta mērķis ir nodrošināt Rīgas Centrālās bibliotēkas Bibliotēku dienesta lektoru pieredzes apmaiņu uz Stokholmas Centrālo bibliotēku ar mērķi paaugstināt profesionālās zināšanas un nodot tālāk jaunapgūto pieredzi Rīgas Centrālās bibliotēkas darbiniekiem, īpaši jautājumos, kas skar darbu ar multikulturālu sabiedrību un marginālajām iedzīvotāju grupām.

 

2. decembrī Rīgas Centrālās bibliotēkas darbinieku tālākizglītības programmas ietvaros pieredzes braucienā iegūtā pieredze tiks prezentēta Rīgas Centrālās bibliotēkas darbiniekiem.Ziņu sagatavoja:
Ilrita Jundase
Rīgas Centrālās bibliotēkas
Projektu nodaļas vadītāja

Tagi: Pieredzes apmaiņa, Leonardo da Vinci