• Izdevniecība "Nordik" piedāvā Mišela de Monteņa (1533 - 1592) esejas "Raudzes" no trešās grāmatas. Dagnijas Dreikas tulkojumā pirmo reizi ar šīm dižā franču domātāja atziņām var iepazīties arī latviešu lasītājs.

• Apgāds "Zinātne" izdevis LU Teoloģijas fakultātes profesora Valda Tēraudkalna grāmatu "Kristus un Cēzars", kurā autors pievērsies ļoti aktuāliem jautājumiem - kristietība un vara, baznīcas pretenzija uz laicīgo varu un varas atbilde uz to. Sekularizācija, laicīgās reliģijas un politiķis kā ikona, 20.gs. kristietība un totalitārie režīmi - simbioze un protests. Grāmata piedāvā ceļojumu pa laikmetiem, politiskiem režīmiem un kristietības vēsturi gadsimtu garumā.


• Apgāds "Omnia mea" laidis klajā franču rakstnieka, literatūrkritiķa, semioloģijas pētnieka un viena no ievērojamākajiem strukturālistiem Rolāna Barta eseju krājumu "Mitoloģijas". Autors pauž, ka cilvēka dzīve sastāv no mītiem - reklāmas, striptīzs, mašīnas, tūrisms... Atšķirti no to radījušās realitātes, mīti pēkšņi parāda, kas tie ir: mūsdienu masu kultūras ideoloģija.


• Apgāds "Liels un mazs" iepriecina bērnus ar sirsnīgu un jauku zviedru rakstniek Svena Nūrdkvista grāmatu par večuka Petsona un kaķēna Findusa draudzību "Kad Finduss bija maziņš".


Skatīt arī www.gramatizdeveji.lv/ Grāmatu jaunumi.

Ziņu sagatavoja:
Latvijas Grāmatizdevēju asociācija

Tagi: Grāmatniecība