20. septembrī Viļķenē notiks Latvijas Republikas 90. gadadienai veltīts sarīkojums "Es ticu savai dzimtai zemei", kas atgādinās par vēsturiskajām Atmodas laika norisēm Viļķenē un Latvijā pirms 20 gadiem, un būs īpaši veltīts Baumaņu Kārļa pieminekļa (tēln. V. Titāns, arhitekts A. Vītols) celtniecības iniciatoram Jānim Saktiņam.
Tolaik Jānis Saktiņš bija padomju saimniecības "Viļķene" direktors, sirdī dedzīgs Latvijas patriots un sīksts zemnieks. Viņš dienasgrāmatā dokumentējis Atmodas laika saimnieciskos un politiskos notikumus, savu atgriešanos dzimtajā Umurgas pagastā, bet dzejā paudis patriotiskās izjūtas un dzīves atziņas, kas apkopotas grāmatā "Es ticu savai dzimtai zemei". Grāmata, kuru atvērsim 20. septembrī, būs lieliska dāvana viļķeniešiem un citiem interesentiem Latvijas jubilejā.

Sarīkojuma programmā:
  • 14.00 gājiens no Viļķenes kultūras nama (Dārza ielā 1) uz komponista Baumaņu Kārļa pieminekli; pieminekļa atklāšanas 20. gadadienai veltīts atceres brīdis.
  • 15.30 kultūras namā Jāņa Saktiņa grāmatas "Es ticu savai dzimtai zemei" atvēršana un koncerts.
  • 13.00-18.00 iespēja ierakstīt savu novēlējumu "Latvijas vienotības jostā".
  • 14.00-18.00 izdevniecības "Poligrāfijas infocentrs" grāmatu galds.
Sarīkojumu organizē Viļķenes pagasta padome un Viļķenes pagasta pensionāru biedrība "Saknes".

 
Informāciju sagatavoja:
Mārīte Purmale
Viļķenes bibliotēkas vadītāja