Septembris – mācību gada sākums, rudens pirmais mēnesis un arī Dzejas dienu mēnesis, kad dzeja skan skolās, zālēs un brīvdabas pasākumos. Jau vairākus gadus Cēsu Centrālās bibliotēkas darbinieki organizē Dzejas dienu pasākumu ciklu.

Šogad sadarbībā ar Cēsu izglītības iestādēm, Cēsu Tautas teātri, Priekuļu pagasta bibliotēku, Vaives pagasta Rīdzenes bibliotēku, Treimaņu dzimtu, Cēsu Jauniešu domi un akciju sabiedrību "Cēsu alus" piedāvāsim16 pasākumus. Tie ir gan pasākumi pieaugušajiem, gan bērniem, pasākumi notiks gan telpās, gan brīvdabā, tie būs pieejami gan visiem interesentiem, gan atsevišķu izglītības iestāžu audzēkņiem.


Pirmais pasākums šogad notiks Vaives pagasta Rīdzenes bibliotēkā, kur 10. septembrī būs tikšanās ar dzejnieci novadnieci Mirdzu Kerliņu.


Netradicionālā vietā Cēsīs Rūpniecības ielā 18 dzejnieka Eduarda Veidenbauma dzimto māju "Glāznieki" piemiņas vietā 15. septembrī pulksten 14.00 sāksies pasākums "Jauno vārds". Šī ir gan pasākumiem neapgūta vieta, gan tikai otrais pasākums (pirmais bija 2004. gadā), kad bibliotēkas darbinieki uz kopēju pasākumu lasīt savu dzeju aicina dažādu skolu audzēkņus. Šogad ieklausīsimies Cēsu vidējo mācību iestāžu jaunajos autoros. Pasākumā piedalīsies dzejnieks Arvis Viguls – Dzejas balvas par labāko dzejas krājumu 2009. gadā ieguvējs. Dienas pirmajā pusē A. Viguls tieksies ar Cēsu Profesionālās vidusskolas audzēkņiem


Ik gadu ir kāds pasākums, kad Cēsīs savu dzeju lasa vairāki dzejnieki. Šogad to veidojam kā tematisku pasākumu "Ieklausies Kurzemes dzejā". 22. septembrī (pulksten 18.00 Raunas ielā 4) viesosies dzejnieces Maira Asare un Ieva Rupenheite no Ventspils, Andra Manfelde no Tukuma. Ja cēsniekiem ar M. Asari un A. Manfeldi, kuras raksta ne tikai dzeju, bet arī prozu, ir jau bijusi iespēja tikties agrāk, tad ar I. Rupenheiti būs pirmā iepazīšanās klātienē. Dienas pirmajā pusē dzejnieces tieksies ar vidējās izglītības iestāžu audzēkņiem: Maira Asare – Cēsu 2. vidusskolā, Andra Manfelde – Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā, bet Ieva Rupenheite – Cēsu Valsts ģimnāzijā.


Īpašu sveicienu Dzejas dienās interesentiem sagādājis Cēsu Tautas teātris – trīs jaunus muzikālus dzejas uzvedumus, kuru scenārija autore un režisore ir Rasma Bērziņa, bet mūziku komponējis Juris Krūze. 29. septembrī (pulksten 18.30 Raunas ielā 4) visus aicinām uz muzikālu Ulda Ausekļa dzejas izrādi "No visām dienām es nāku...". Otrs uzvedums ar U. Ausekļa dzeju "Uz kurieni visi tā steidzas?..." – Runča Franča jaunie piedzīvojumi veidots bērniem. Abos uzvedumos klāt būs dzejnieks Uldis Auseklis. Arī pasākumam "Leukādijā" sagatavots jauns uzvedums "Draugu lokā", tajā iekļauti Edvarda Treimaņa-Zvārguļa, Eduarda un Kārļa Veidenbaumu darbi.


Jau tradicionāli bibliotēkas organizētais Dzejas dienu pasākumu cikls noslēgsies 2. oktobrī Priekuļu pagasta "Leukādijā". Dzejnieka Edvarda Treimaņa-Zvārguļa mājā šogad viesosies un savus darbus lasīs dzejnieces – novadnieces Mirdza Kerliņa un Astrīda Kamša, kā arī viesis no Rīgas – dzejnieks Guntars Godiņš. Kā parasti pieminēsim dzejnieku E. Treimani-Zvārguli viņa atdusas vietā, skatīsimies, klausīsimies un varbūt arī līdz dziedāsim Cēsu teātra aktieriem uzvedumā "Draugu lokā", sarunas turpināsim pie tējas tases un medus maizes. Gan uz "Leukādiju" gan mājup būs nodrošināts bezmaksas autobuss.


Dzejas dienu pasākumi bērniem apvienoti ciklā "DZEJOLIS – ILUSRĀCIJA – MŪZIKA", tos organizē Cēsu Centrālās bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļa. No 12. līdz 26. septembrim Cēsu novada 3.-4. klašu skolēni aicināti piedalīties Ulda Ausekļa dzejoļu ilustrāciju konkursā "Kamēr āboli dārzā būkšķina ...". Iesniegtie darbi būs apskatāmi bibliotēkā. 29. septembrī Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolā varēs tikties ar dzejoļu autoru Uldi Ausekli, apskatīt bērnu zīmētās ilustrācijas, notiks interesantāko darbu autoru apbalvošana. Šajā pasākumā bērni varēs noskatīties arī Cēsu Tautas teātr

Ziņu sagatavoja:
Gunta Romanovska
Cēsu Centrālās bibliotēkas direktores vietniece
Tālr.: 64122879; 64123644; 29289216

Tagi: Dzejas dienas