2010. gada 15. septembrī, plkst. 18.00 Pārventas bibliotēkā (Ventspilī, Tārgales ielā 4) notiks  grāmatas "Pe mums Ventiņes" atvēršana.

 

Laikā no 2004.-2007. gadam ar Ventspils Domes finansiālu atbalstu Herberta Dorbes memoriālais muzejs "Senču putekļi" organizēja literatūras konkursu "Pe mums  Ventiņes" esošajiem un bijušajiem ventspilniekiem, jebkuram, kas ikdienā runā vai arī atceras bērnībā lietoto tāmnieku izloksni. Konkursa mērķis bija saglabāt šā dialekta atšķirīgas formas, jo katra ciema, pagasta, pilsētas izloksne ar atsevišķām valodas formām cita no citas atšķiras, pazīstami vārdi tiek lietoti atšķirīgās nozīmēs. Muzejs vēlējās iegūt šo izlokšņu paraugu pierakstus, lai ar tiem varētu iepazīstināt un ieinteresēt skolēnus, studentus, valodniekus, arī paplašināt repertuāru vārda mākslas meistariem.

 

Konkursa organizētāji saņēma tuvu pie 70 sūtījumiem ar vairāk kā 200 darbiem. Sūtītāju ģeogrāfija bija ļoti plaša: darbi tika iesūtīti ne tikai no Ventspils pilsētas un rajona, bet arī no Dundagas, Vandzenes, Rīgas, Jēkabpils, Valmieras un pat no ASV (Kuraž Krišs). Visvairāk tika saņemti prozas darbi – tēlojumi, atmiņas pieredze. Tika iesniegti arī dzejoļi - gan nopietni, gan humoristiski, kā arī viencēliena luga, ko savā repertuārā iekļāva Skolēnu jaunrades teātris "Savējie", gūstot skatītāju atsaucību.

 

Konkursa nolikums paredzēja, ka labākie darbi tiks publicēti laikrakstā "Ventas Balss", bet vairāku gadu "raža" - arī atsevišķā grāmatā. Krājuma "Pe mums Ventiņes" sastādītājs Uldis Grīnbergs saglabājis autoru darba stilu un pieraksta veidu.