Liepājas Centrālajai Zinātniskajai bibliotēkai sākumi meklējami 18. gs., kad Liepājas Annas draudzes mācītājs Johans Andreass Grunts 1777. gada rudenī, Mārtiņa nedēļā, nodibināja grāmatu mīļotāju un lasīšanas biedrību, ar to liekot pamatus pilsētas bibliotēkai. Līdz šodienai saglabājušies bibliotēkas dibināšanas Statūti oriģinālā, kā arī liels skaits (ap 6000) grāmatu, izdotas 16.-19. gs., no kurām dažās ir redzams bibliotēkas dibinātāja autogrāfs, bet daudzās citās grāmatās bibliotēkas pirmais zīmogs.

Šajā rudenī - novembra vidū Bibliotēkai atzīmēsim 230 gadu jubileju, kad veselu nedēļu notiks dažādi pasākumi, kuros saviem lasītājiem un interesentiem stāstīsim un rādīsim bibliotēkas vēsturi, iepazīstināsim ar esošo bibliotekārā un informācijas darba jomās, runāsim par bibliotēkas nākotni.

Bibliotēkas jubilejas nedēļas pasākumu plāns

13. novembrī plkst. 12:00 seminārs-prāta vētra "Liepājas Centrālās Zinātniskās bibliotēkas attīstība turpmākajos 10 gados"
 
14. novembrī no plkst. 11: 00 "Liepājas Centrālai Zinātniskai bibliotēkai - 230" prezentācija virtuālajā vidē (interesentu grupām pieteikties pa tel. 63422651)
 
15. novembrī plkst. 12:00 "Mums un sabiedrībai" Liepājas Centrālas Zinātniskās bibliotēkas vēsturiskā zīmoga prezentācija un ekskursija reto un seno grāmatu krātuvē(interesentu grupām pieteikties pa tel. 63489536)
 
16. novembrī plkst. 12:00 Liepājas Centrālās Zinātniskās bibliotēkas 230 gadu jubilejai veltīts svētku sarīkojums Liepājas Latviešu biedrības namā
 

Informāciju sagatavoja:
Aina Krauče
Centrālās Zinātniskā bibliotēkas direktora vietniece
Tālr.: 63489537