Baltās nakts programmas ietvaros 4. septembrī Rīgas Centrālajā bibliotēkā (RCB) tika atklāta literatūras izstāde "Brēmene – attēli, vēsture un literatūra". Pasākums bija veltīts Brēmenes un Rīgas sadraudzības 25 gadu jubilejai. Izstāde veidota sadarbībā ar Brēmenes pilsētas bibliotēku un Gētes institūtu Rīgā.

Atklājot izstādi, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja Eiženija Aldermane uzsvēra grāmatas un bibliotēkas nenovērtējamo nozīmi kultūras mantojuma saglabāšanā un intelektuālās un garīgās vides veidošanā. Vācijas parlamenta augšpalātas Bundesrāta priekšsēdētājs, Brēmenes birģermeistars Jenss Bernzens savā atbildes runā cildināja abu sadraudzības pilsētu veidoto literatūras izstāžu nozīmi Brēmenes un Rīgas savstarpējo attiecību pilnveidē. Kultūras apmaiņa sniedz iespēju abu pilsētu iedzīvotājiem labāk iepazīt vienam otru Eiropas kontekstā, viņš uzsvēra. Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Kultūras pārvaldes priekšniece Dzidra Šmita uzsvēra, ka tieši bibliotēkā tiek radīti vislabākie apstākļi savstarpējiem kontaktiem, jo daudzi no tiem cilvēkiem, kas ik dienas apmeklē bibliotēku, ieskatās arī izstādē. Gētes institūta Rīgā direktors Ulrihs Everdings iepazīstināja klātesošos ar institūta darbinieku veikumu izstādes tapšanā un daudzveidīgo un izglītojošo Gētes institūta programmu. RCB direktore Doloresa Veilande izteica prieku, ka viena no Brēmenes dienu pieturvietām ir tieši Rīgas Centrālā bibliotēka un ka izstādes atklāšana notiek tādā pilsētai nozīmīgā laikā kā Baltā nakts.

 

Pasākumu kuplināja vācu kultūras zinātnieces Kirstenas Stepates sagatavotā virtuālā literārā pastaiga pa Brēmeni. Pastaigas dalībnieki ar dzejoļu, stāstu un anekdošu starpniecību tika iepazīstināti ar Brēmenes ievērojamākajām vietām un cilvēkiem.

 

Vairāk nekā 100 izstādē eksponēto grāmatu iepazīstina ar Hanzas savienības pilsētu Brēmeni, tās vēsturi, skaistākajiem skatiem, tradicionālo virtuvi un svētkiem, kā arī ar slaveniem brēmeniešiem, piemēram, Vilhelmu Haufu, Heinrihu Heini un Frīdrihu Engelsu. Īpaša izstādes sadaļa veltīta "Brēmenes muzikantiem" izdevumiem.

 

Daļa izstādīto grāmatu paliks Rīgas Centrālajā bibliotēkā kā Brēmenes pilsētas bibliotēkas dāvinājums.

 

Izstāde "Brēmene – attēli, vēsture un literatūra" Rīgas Centrālajā bibliotēkā būs aplūkojama līdz 30. septembrim. Līdztekus literatūras izstādei pie bibliotēkas Baltās sienas apskatāma plaša bērnu mākslas studijas "Perspektivart" audzēkņu darbu izstāde "Rīgas bērnu veltījums zīmējumos Brēmenes un Rīgas sadraudzības 25 gadu jubilejā".

Ziņu sagatavoja:
Daina Ģeibaka
Rīgas Centrālās bibliotēkas Publicitātes nodaļas vadītāja
Tālr.: 67607562

Tagi: Izstādes