Katru gadu oktobrī Latvijas Universitātes Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas studenti izvēlas un apstiprina bakalauru un maģistru darbu tematus.

Lai šie pētījumi būtu pielietojami un saistīti ar aktuāliem jautājumiem un problēmām, aicinām bibliotēku darbiniekus iesūtīt tematus, kurus varētu studentiem piedāvāt pētīt. Tie var būt noformulēti arī vienkāršu jautājumu vai problēmas īsa raksturojuma veidā.

 

Ierosinājumi tiek gaidīti līdz 30. septembrim pa e-pastu: Daina.Pakalna@lu.lv