18. aprīlī plkst. 13.00 Naujenes Bērnu un jauniešu centrā (Daugavas ielā 34, Krauja) notiks Naujenes tautas bibliotēkas literatūras erudītu konkurss "Pūcēns".

Konkursa tēma – "A. Brigaderes, O. Vācieša, J. Klīdzēja daiļrade ". Tā dalībnieki - Daugavpils rajona pašvaldību bibliotēku lietotāju bērnu komandas (3-5 cilvēku sastāvā, vecumā no 12 līdz 15 gadiem).

Konkursa mērķis:

  • rīkojot kopīgus pasākumus, veicināt Daugavpils rajona kultūras un izglītības iestāžu sadarbību, stiprināt saikni starp izglītības un kultūras iestādēm;
  • popularizēt Bibliotēkas nedēļas pasākumus;
  • veicināt skolēnu, jauniešu literatūras uztveri un runas mākslas un latviskas valodas izjūtas kopšanu;
  • rosināt skolēnu radošo darbību grupā, kolektīvā;
  • veicināt bērnu daiļlasīšanas, radošo spēju attīstību un atklāšanu;
  • modināt un veicināt bērnos lasītprieku;
  • radīt interesi par bibliotēku.

 

Informācijas avots:
www.naujene.lv