2010. gada 2. septembrī plkst. 16.00 Latvijas Republikas Patentu valdes Patentu tehniskajā bibliotēkā notiks izstādes "Inženierim, izgudrotājam un racionalizatoram Ivanam Griņevičam 50" atklāšana.

Izstāde ir veltīta Patentu tehniskās bibliotēkas ilggadējā lasītāja, inženiera, izgudrotāja un racionalizatora Ivana Griņeviča jubilejai un tiek veidota izstāžu cikla "Mūsu lasītāju jubilejas" ietvaros. Izstāde būs skatāma Patentu tehniskās bibliotēkas telpās, Šķūņu ielā 17 (2.st.) līdz š.g. 5. novembrim.


Ivans Griņevičs ir izgudrotājs un vairāk kā 300 publikāciju autors.
 
Jau skolas gados I. Griņevičam radās interese par tehniku un racionalizāciju. Viņš iestājās Latvijas Lauksaimniecības universitātē, kuru beidzot, ieguva inženiera mehāniķa kvalifikāciju. Pēc augstskolas viņš strādāja gan padomju saimniecībā "Eglaine", veicot dažādus pienākumus, gan Zemgales vidusskolā par darbmācības un autoapmācības skolotāju. I. Griņeviču vienmēr ir interesējusi tehnika un iespēja to uzlabot. Abās darba vietās viņš nodibināja Vissavienības izgudrotāju un racionalizatoru biedrības pirmorganizācijas un attīstīja racionalizācijas darbu. Apmeklējot Vadošo inženiertehnisko un zinātnisko darbinieku kvalifikācijas paaugstināšanas augstākos valsts kursus patentēšanas un izgudrošanas jautājumos, I. Griņevičs ieguva zināšanas izgudrojumu patentēšanas procedūrā. Tās tika izmantotas noformējot gan savu pirmo izgudrojuma pieteikumu par veterināro skrāpi, par kuru viņš 1989. gadā saņēma pirmo PSRS autorapliecību (SU 1524862), gan arī turpmākos izgudrojumu pieteikumus. No daudziem zinātniski pētnieciskajiem izmēģinājumu un konstrukciju izstrādājumiem seši ir atzīti par izgudrojumiem un kopā ar līdzautoriem ieviesti 15 racionalizācijas priekšlikumi. 
 
Ivans Griņevičs aktīvi popularizē lauksaimniecības zināšanas, kuras viņš ir apkopojis dažādās publikācijās. I.Griņevičs ir izdevis un rediģējis vairākus izdevumus - zinātnisko lauksaimniecības žurnālu "Agrarius” un grāmatas sērijā "Padomi zemniekam", kuras ir labs palīgs jaunajiem lauksaimniecības uzņēmējiem. I. Griņevičs jau vairākus gadus pēta Latvijas zilos lopus un pētījumu rezultāti ir apkopoti un izdoti Latvijā pirmajā grāmatā par Latvijas zilajām govīm, kā arī vairākos desmitos publikāciju.

 

Ivana Griņeviča intereses ir saistītas arī ar poļu vēsturi un kultūru Latvijā, kura pastāvīgi tiek popularizēta, organizējot starptautiskus forumus, konferences un festivālus. I. Griņevičs ir Polijas literāri zinātniskā mēnešraksta "Swiat Inflant" redakcijas padomes loceklis. Viņš ir izveidojis biedrību "Inflanty", kas rūpējas par krievu, baltkrievu, ukraiņu, poļu, lietuviešu un visas Latvijas kultūras saglabāšanu un veicināšanu.  Viņš darbojas arī LR Tieslietu ministrijas Mazākumtautību nevalstisko organizāciju pārstāvju Eiropas Padomes Vispārējās konvencijas par nacionālo minoritāšu aizsardzību ieviešanas uzraudzības komitejā un  Latvijas Zinātņu vēstures asociācijā.

Ziņu sagatavoja:
Dace Buša
LR Patentu valdes Patentu tehniskās bibliotēkas
Uzziņu un informācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67226628

Tagi: Izstādes