Kultūras informācijas sistēmu centrs (KISC) sadarbībā ar VSIA “Latvijas Vēstnesis” rīko semināru ciklu ““Latvijas Vēstnesis” - valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platforma”, kas iecerēts ar mērķi informēt bibliotēku pārstāvjus par oficiālo publikāciju izdevēju un tā platformu.

Tāpat semināru cikla mērķis ir padziļināt bibliotekāru iemaņas darbā ar platformas vietnēm, tādējādi rezultātā veicinot iedzīvotāju zināšanas par savām tiesībām.

 
Visās Latvijas publiskajās bibliotēkās ir pieejams brīvpieejas internets, līdz ar to bibliotēkas ir vietas, kur iedzīvotājiem tiek piedāvāta iespēja meklēt informāciju tīmeklī. Saskaņā ar oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumu,  valsts nodrošina ikvienam iedzīvotājam  bezmaksas piekļuvi oficiālo izdevumu un sistematizētajiem tiesību aktiem valsts un pašvaldību bibliotēkās. Bibliotēku pārstāvji var palīdzēt atrast vajadzīgo informāciju, piedāvājot un parādot, kur atrodama oficiālā izdevuma vestnesis.lv saturs, kādas iespējas sniedz tiesību aktu vietne likumi.lv vai kā iesūtīt e-konsultācijas lvportals.lv

 
“Mums ir ļoti svarīga šī iespēja uzrunāt dažādu bibliotēku speciālistus, jo iegūtās zināšanas viņi izmantos ikdienā, palīdzot cilvēkiem orientēties tiesību aktu pasaulē, kas šobrīd pamatā ir pieejama digitālajā vidē,” tā semināru būtību raksturo Inese LUSTE, “Latvijas Vēstnesis” Oficiālo publikāciju departamenta direktore, Likumi.lv galvenā redaktore. 


“Bibliotēku datoros ir pieejami daudz  dažādi e-pakalpojumi un resursi, taču svarīgi ir tas, ka bibliotēkā līdzās ir bibliotekārs, kas iedrošina, paskaidro un piedāvā šo e-resursu izmantošanu. Bieži vien ar to ir par maz, ka cilvēkam ir dators un internets – viņš vienalga neizmantos tur sniegtās iespējas, jo tomēr vairāki soļi jāizpilda, lai vajadzīgo sameklētu.  Ja viņš tos var veikt kopā ar bibliotekāru, tas palīdz pārvarēt sākotnējo nedrošību, tādēļ ir ļoti svarīgi šo resursu izmantošanu sākotnēji ierādīt bibliotekāriem, lai viņi tālāk to varētu piedāvāt bibliotēku lietotājiem,” atzīmē KISC pārstāve, programmas “elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” koordinatore Agrita SAGALAJEVA.


19. martā notika pirmais cikla informatīvais seminārs, uz kuru pulcējās speciālo un zinātnisko bibliotēku darbinieki. Semināra laikā “Latvijas Vēstneša” pārstāvji stāstīja par platformas četrām vietnēm - vestnesis.lv, likumi.lv, lvportals.lv un žurnālu “Jurista Vārds” /juristavards.lv: 


Oficiālais izdevums “Latvijas Vēstnesis” (vestnesis.lv) ir tiesību aktu un oficiālo paziņojumu (izsoles, mantojumu ziņas, komercreģistra ziņas, uzaicinājumi uz tiesu) publicēšanas vieta. Kas kopš 2013. gada iznāk tikai elektroniski. Likumi un Ministru kabineta noteikumi var stāties spēkā tikai pēc to publicēšanas šajā izdevumā. Oficiālā publikācija ir publiski ticama un saistoša. Neviens nevar aizbildināties ar “Latvijas vēstnesī” publicēto tiesību aktu vai oficiālo paziņojumu nezināšanu.


Tiesību aktu vietnē Likumi.lv (likumi.lv) tiesību akti pieejami aktuālajā redakcijā (ar iekļautiem grozījumiem), tiem ir norādīts spēkā esības statuss un pievienoti saistītie dokumenti. Likumi.lv bez maksas ikvienam piedāvā iespēju veidot savus tiesību aktu sarakstus, pievienot piezīmes un saņemt e-pastā paziņojumus par izmaiņām interesējošajos tiesību aktos.


LV portāla (lvportals.lv)virsuzdevums ir stiprināt apziņu, ka Latvija esam mēs katrs un visi kopā. LV portāla specializācija ir aktuāli un noderīgi skaidrojumi par likumdošanas procesu un tiesisko regulējumu, kā arī problēmraksti, viedokļi un intervijas par sabiedrībā nozīmīgiem notikumiem, Latvijas vērtībām un valsts attīstību. Populārākās satura sadaļas ir SKAIDROJUMI  un E-KONSULTĀCIJAS, kurās informācija ir pamatota ar attiecīgām likumu normām, nodrošinot sasaisti ar vietni Likumi.lv


“Jurista Vārds” (juristavards.lv) ir žurnāls, kas vairāk nekā 20 gadus nodrošina profesionālu diskusiju par Latvijas tiesību sistēmas problēmām un risinājumiem. Žurnāla pamatauditorija ir Latvijas juristi, kā arī citi tiesību piemērotāji un tiesību politikas veidotāji. Vienlaikus žurnāls tiek izmantots arī kā darbarīks juristu profesionālajā ikdienā, kā arī jauno juristu studijās un juristu mūžiglītībai. Žurnāla autoru vidū ir visi autoritatīvākie Latvijas tiesību zinātnieki un praktiķi, kā arī tiesu un tieslietu sistēmas amatpersonas.


“Latvijas Vēstnesis” atgādina, ka ikvienam ir iespēja bibliotēkās plašāk iepazīties ar “Latvijas Vēstneša” informatīvajiem pakalpojumiem. (OPTIL 17.pants) 


Cikla turpinājumā semināri, uz kuriem būs aicināti arī publisko bibliotēku pārstāvji, notiks aprīlī un maijā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, Cēsu, Jūrmalas, Rīgas Centrālajās bibliotēkās, Madonas novada un Tukuma bibliotēkās. 

Semināru cikla grafiks bibliotēkās

 

Vairāk informācijas par semināru ciklu:

Agrita Sagalajeva

Kultūras informācijas sistēmu centra

Programmas “Elektroniskās publikācijas Latvijas bibliotēkām” koordinatore

Tālr.: 67844896

 

 

Informāciju sagatavoja:

Ilma Elsberga

Kultūras informācijas sistēmu centra

Projekta vadītāja asistente

Tālr.: 67844902

Tagi: Semināri, Latvijas Vēstnesis