2019. gada 19. martā Kultūras informācijas sistēmu centrs sadarbībā ar VSIA "Latvijas Vēstnesis" organizē informatīvu semināru ""Latvijas Vēstnesis" - valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platforma". Seminārs notiek Kultūras informācijas sistēmu centra Mācību klasē (Rīga, Tērbatas iela  53 - 7, 5. stāvā).


 Darba kārtība:
  

10.00  - 10.10 Ievads. Oficiālais izdevējs “Latvijas Vēstnesis” - valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platforma (vestnesis.lv, likumi.lv lvportals.lv, juristavards.lv).   Zaida Kalniņa, LV portāla direktore 

 

10.10 – 10.40. Oficiālais izdevums “Latvijas Vēstnesis” (vestnesis.lv).

Tiesību aktu un oficiālo paziņojumu (izsoles, mantojumu ziņas, komercreģistra ziņas, uzaicinājumi uz tiesu) publicēšanas vieta. Kopš 2013. gada iznāk tikai elektroniski. Likumi un Ministru kabineta noteikumi var stāties spēkā tikai pēc to publicēšanas šajā izdevumā. Oficiālā publikācija ir publiski ticama un saistoša. Neviens nevar aizbildināties ar “Latvijas vēstnesī” publicēto tiesību aktu vai oficiālo paziņojumu nezināšanu.

Inese Luste, “Latvijas Vēstnesis” Oficiālo publikāciju departamenta direktore, Likumi.lv galvenā redaktore

 

10.40. – 11.20 Tiesību aktu vietne Likumi.lv (likumi.lv).

Vietnē tiesību akti pieejami aktuālajā redakcijā (ar iekļautiem grozījumiem), tiem ir norādīts spēkā esības statuss un pievienoti saistītie dokumenti. Likumi.lv bez maksas ikvienam piedāvā iespēju veidot savus tiesību aktu sarakstus, pievienot piezīmes un saņemt e-pastā paziņojumus par izmaiņām interesējošajos tiesību aktos.

Inese Luste, “Latvijas Vēstnesis” Oficiālo publikāciju direktore, Likumi.lv galvenā redaktore

 

11.20 – 11.40 Kafijas pauze

 

 11.40 – 12.20 LV portāls. Cilvēks. Valsts. Likums. (lvportals.lv). 

LV portāla virsuzdevums ir stiprināt apziņu, ka Latvija esam mēs katrs un visi kopām, jau  vairāk nekā 10 gadus veidojot kvalitatīvu komunikāciju. LV portāla specializācija ir aktuāli un noderīgi skaidrojumi par likumdošanas procesu un tiesisko regulējumu, kā arī problēmraksti, viedokļi un intervijas par sabiedrībā nozīmīgiem notikumiem, Latvijas vērtībām un valsts attīstību. Populārākās satura sadaļas ir SKAIDROJUMI  un E-KONSULTĀCIJAS, kurās informācija ir pamatota ar attiecīgām likumu normām, nodrošinot sasaisti ar vietni Likumi.lv

Zaida Kalniņa, LV portāla direktore

 

12.20. – 13.00 “Jurista Vārds” (juristavards.lv).

Žurnāls “Jurista Vārds” jau vairāk nekā 20 gadus nodrošina profesionālu diskusiju par Latvijas tiesību sistēmas problēmām un risinājumiem. Žurnāla pamatauditorija ir Latvijas juristi, kā arī citi tiesību piemērotāji un tiesību politikas veidotāji. Vienlaikus žurnāls tiek izmantots arī kā darbarīks juristu profesionālajā ikdienā, kā arī jauno juristu studijās un juristu mūžiglītībai. Žurnāla autoru vidū ir visi autoritatīvākie Latvijas tiesību zinātnieki un praktiķi, kā arī tiesu un tieslietu sistēmas amatpersonas.

Dina Gailīte, žurnāla “Jurista Vārds” galvenā redaktore

Semināra mērķauditorija: speciālo un zinātnisko bibliotēku pārstāvji
 

Lūdzu, pieteikt dalību pasākumā līdz 15.03.2019., nosūtot pieteikumu uz epastu: agrita.sagalajeva@kis.gov.lv

  

 
Kontaktinformācija: 

Agrita Sagalajeva 

Tērbatas iela  53 - 2, Rīga, LV - 1011

Tālrunis: 67844896

Epasts: agrita.sagalajeva@kis.gov.lv