Latvijas simtgadē Jelgavas pilsētas bibliotēkas piedāvāja saviem lasītājiem īpašu veidu, kā atzīmēt šo nozīmīgo notikumu – izlasot 100 latviešu autoru grāmatas.

Saņemot īpaši izveidotu bukletu, visa gada garumā par katru izlasīto grāmatu tika vākti zīmodziņi. Bukletā bija arī tāds neliels, bibliotekāru sastādīts „ieteicamās” literatūras saraksts dažādām vecuma grupām: bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem. Iesākumā gan bibliotekāri, gan arī paši lasītāji bija diezgan skeptiski noskaņoti par izdošanos, jo 100 grāmatas, tas tomēr nav nekāds joks. Apņēmības pilni, 123 lasītāji saņēma bukletus un uzsāka lasīšanas maratonu.

 

Apkopojot rezultātus, izrādījās, ka 49 no viņiem veiksmīgi sasniedza finišu – izlasīja 100 latviešu autoru grāmatas. Īpaši priecē tas, ka starp tiem arī 5 ģimenes, kur lasīja visi - lielie un mazie.  Šiem lasītājiem tika rīkots svinīgs pasākums, pasniegti atzinības raksti un nelielas dāvaniņas. Pasākumu kuplināja Iecavas folkloras kopa „Tarkšķi”.

 

Apskatot, kas visvairāk šīs akcijas laikā tika lasīts, tie ir darbi, kuri izdoti sērijās „Mēs. Latvija. XX gadsimts”, „Lata romāns”, bērniem „Bikibuki”, kā arī Dzintra Žuravskas, Daces Judinas, Dainas Avotiņas, Ingunas Baueres, Skaidrītes Gailītes, Ineses Zanderes, Māras Cielēnas, Evijas Gulbes, Māra Runguļa un daudzu citu latviešu autoru romāni, stāstu un dzejoļu grāmatas.

 

Paldies visiem aktīvajiem un entuziasma pilnajiem lasītājiem un tiekamies kā vienmēr – bibliotēkā!