Pētniecības informācijas pārvaldība (Research information management, RIM) ir informācijas apkopošana, apstrāde un izpēte par pētniecību. RIM ir īpaši aktuāls universitāšu bibliotēkām.

RIM sistēmas, kas plaši pazīstamas arī kā mūsdienu pētniecības  informācijas sistēmas (Current research information systems, CRISs), pasaules mērogā iegūst arvien lielāku uzmanību un interesi, jo tās atbalsta atvērtās zinātnes politiku un palīdz risināt pētījumu finansēšanas un novērtēšanas jautājumus.


Lai izpētītu RIM situāciju visā pasaulē, OCLC Research un euroCRIS kopīgi veikuši elektronisku aptauju. Laika posmā no 2017. gada oktobra līdz 2018. gada februārim tika saņemta 381 atbilde no 44 valstīm, tādējādi parādot RIM nozīmīgumu globālā mērogā.


Ziņojumā, ko sagatavojusi ekspertu darba grupa, detalizēti aprakstīta pētniecības informācijas pārvaldības prakses sarežģītība. Tajā aplūkots, kā komerciālās un atklātā pirmkoda platformas tiek ieviestas dažādos reģionos paralēli reģionālajiem risinājumiem un lokālajām sistēmām.


Pilns ziņojuma teksts, dati un pētījuma instrumentārijs pieejams OCLC Research tīmekļa vietnē.

 

 

Ziņu sagatavoja:

Kristīne Deksne

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Bibliotēku attīstības centrs

Tīmekļa resursu redaktore

Tālr.: 67716043

E-pasts: portals@lnb.lv 

Tagi: Pētniecība, Research information management, RIM, Pētniecības informācijas pārvaldība