2018. gada 14. decembrī plkst. 15.00 Latvijas Universitātes Mazajā aulā (Raiņa bulvārī 19, Rīgā) notiks LU profesores Janīnas Kursītes-Pakules grāmatas "Dainu kodekss" atvēršanas svētki.


Jaunā grāmata ir 798 lappuses bieza dainu simbolu vārdnīca. Profesores interese par folkloru un mitoloģiju ir bijusi nepārtraukta kopš 20. gadsimta 80. gadiem ar vairākiem paņēmieniem un mēģinājumiem uzrakstīt par dainu simboliku kopumā. 1996. gadā iznāca viņas grāmata "Latviešu mītu spogulī", 1999. gadā "Mītiskais folklorā, literatūrā, mākslā".


"Dainu kodekss" atklāj profesores daudzu gadu pamatīgās folkloras tekstu studijās veidoto folkloras simbolu izpratni. Grāmatā izskaidroti vairāk nekā 300 šķirkļi, tverot tos plašākā indoeiropiešu kontekstā.


Grāmatas ievaddaļā lasāms arī plašs teorētisks apcerējums par latviešu tautasdziesmu poētiku, kurā secīgi aplūkota pasaules uztvere tautasdziesmās, dainu sacerētāju jautājums, dainu simboliskā daba, poētika, ietverot strofiku un metriku, kā arī citus svarīgākos formas elementus.


Grāmatu izdevis apgāds SIA "Rundas".


Grāmatas atvēršanas svētkos 14. decembrī klātesošos ar grāmatu iepazīstinās tās autore prof. Janīna Kursīte-Pakule. Pasākumā tautasdziesmas dziedās Preiļu novada Saunas pagasta folkloras ansamblis un LU Humanitāro zinātņu fakultātes stundenšu folkloras kopa.


Papildu informācija:
Jolanta Stauga
LU Humanitāro zinātņu fakultāte
Tālr.: 67034909