Jau piecpadsmito gadu klajā nāk Rīgas Centrālās bibliotēkas gadagrāmata – aizvadītā gada ideju un paveiktā darba apkopojums. Grāmatas atvēršanas svētki notiks 19. decembrī plkst. 12.00 Brīvības ielā 49/53, 2. stāvā.

„Arī 2017. gada gadagrāmata sniedz saviem lasītājiem gan bibliotēku pasaules novitāšu, gan klasisko vērtību atspoguļojumu,” saka RCB direktore Dzidra Šmita. Grāmatu aizsāk raksti par pasaulē redzēto un dzirdēto – tās ir gan atskaņas no IFLA ģenerālkonferencē apspriestajām problēmām un pieredzes to risināšanā, gan atskats par Viļņas Centrālās bibliotēkas apmeklējumu un dalību tulkošanai veltītā seminārā Viļņā.


Sadaļa „Pašu mājās” atspoguļo bibliotēkas daudzveidīgo darbību visa gada gaitā. Te lasāmi raksti par veiksmīgiem 2017. gada projektiem – „Mans stāsts par Rīgu”, kura laikā tapa audioierakstu kolekcija, kas ietver dažādu paaudžu cilvēku stāstus par pilsētu; atzinīgi novērtētajā projektā „Jaunajām māmiņām” tika organizētas izglītojošas lekcijas, bet, gatavojoties Latvijas valsts simtgadei, tika rīkots konkurss „Literārās pastaigas”, kura mērķis bija sagatavot literāras ekskursijas pilsētas labākai iepazīšanai. Sadaļa apkopo arī rakstus par darbu ar dažādām lasītāju grupām, izstāžu veidošanu, jaunizdoto bibliogrāfisko rādītāju „VEF Kultūras pils” un vairākām citām tēmām. 


Ar aizvadīto gadu aizsākas RCB darbs Rīgas vispārizglītojošo skolu bibliotēku metodiskās pārraudzības laukā. Gadagrāmatā ievietoti šai darba jomai veltīti raksti. Sava vieta grāmatā ir arī pētījumiem un metodiskajiem ieteikumiem. 


Vienmēr interesanta ir sadaļa „Sarunas gada garumā”, kurā apkopotas intervijas ar RCB un šogad arī Latvijas Nacionālās bibliotēkas kolēģiem. Sadaļā „Ak vai, lietišķais stils” varam lasīt dažādus jocīgus stilistiskus smalkumus, kas sastopami mūsu gada pārskatos. 


Kā arvien, grāmatā ievietota gada svarīgāko notikumu hronika un atspoguļota RCB veltīto rakstu un citu materiālu bibliogrāfija. Grāmata ir bagātīgi ilustrēta. Izdevums būs noderīgs studentiem un bibliotekāra profesijas pārstāvjiem, kā arī tiem, kurus interesē bibliotēkas darba ikdiena.


Grāmatas prezentācija ir RCB publisks pasākums, tā laikā uzņemtie foto un video materiāli tiks publicēti interneta resursos un izmantoti bibliotēkas publicitātes pasākumos.

 

 
Informāciju sagatavoja:

Daina Ģeibaka

Rīgas Centrālās bibliotēkas sabiedrisko attiecību vadītāja

Tālr.: 67037443

Tagi: Rīgas Centrālā bibliotēka, Gadagrāmatas