Izteiksmīgās runas konkurss Rīgas pamatskolu un vidusskolu skolēniem “Jānis Akuraters un mirklis pirms Latvijas dzimšanas”.

“Sve&scaro ;umā Akuraters atrada Latviju. Ir jāmīl tauta, Latvija, viss latviskais. Un šis jaunais latviskums nozīmē arī jaunu posmu Akuratera dzejā. “Astrās” Akuraters pa daļai atkārto agrākos prieka, spēka un pašlepnuma motīvus; tomēr skan arī vienotra jauna stīga. Visa grāmata deg vienā saules versmē, vienā kūsājošā dzīvības priekā. Tā Akuraters, dzimtenē atgriezies, ieguvis jaunu spēku un jaunu radīšanas posmu, sāk ne vairs kā grāvējs, atkritējs, bet kā mākslinieks – jauncēlējs.” /Pēters Ērmans par J. Akuratera dzejoļu krājumu “Astras”/Pēc atgriešanās Latvijas teritorijā no bēgļu gaitām 1908. gada rudenī Jānis Akuraters deva savu ieguldījumu politikā un kultūras dzīvē ar jaunu skatu uz valdošajiem notikumiem. Šīs pārmaiņas ir acīmredzamas arī dzejoļu krājumā “Astras” (1909), kura lielāko daļu Jānis Akuraters saraksta svešumā gandrīz desmit gadus pirms Latvijas neatkarības proklamēšanas.

 
Izteiksmīgās runas konkursa uzdevums ir – žūrijas priekšā izteiksmīgi deklamēt vienu skolēna izvēlētu Jāņa Akuratera dzejoli no krājuma “Astras” (iespēja deklamēt vienu no atlasītajiem dzejoļiem vai citu sevis izmeklētu no Jāņa Akuratera dzejoļu krājuma “Astras”).

 
Vecuma grupa: 7.–12. klase.


Konkursā izmantojamie darbi – atsevišķi atlasīti dzejoļi no dzejoļu krājuma ”Astras” vai citi šī krājuma darbi (pieejami bibliotēkās Jāņa Akuratera Kopoto rakstu 1. sējumā un tiešsaistē http://gramatas.lndb.lv/).

 
Norises vieta un laiks – Jāņa Akuratera muzejs (Rīgā, O.Vācieša ielā 6a) 2018. gada 2. novembrī plkst. 15.00.

 

 Konkursa ietvaros dalībniekus gaida arī iepazīšanās ar dzejnieka muzeju.


Skolēnu dalība jāpiesaka elektroniski līdz 2018. gada 1. novembrim uz ilze.grube@memorialiemuzeji.lv, norādot:

- skolēna vārdu, uzvārdu;

- skolu, klasi;

- telefona numuru, e-pasta adresi.


Konkursa dalībnieku sniegumu izteiksmīgās runas konkursā vērtēs Jāņa Akuratera muzeja izveidota žūrija.


Konkursa rezultāti tiks paziņoti pēc 2018. gada 4. novembra elektroniski Memoriālo muzeju mājas lapā memorialiemuzeji.lv, kā arī nosūtot informāciju uz dalībnieku e-pastiem.

 

Laureātu apbalvošana notiks 2018. gada 15. novembrī plkst. 18.00 pasākumā Jāņa Akuratera muzejā “Mirklis kā sakraments”. Labākie konkursa dalībnieki tiks lūgti piedalīties pasākumā ar sava sagatavotā Jāņa Akuratera dzejoļa izpildījumu.


Papildus informācija pa tālruni vai epastu: ilze.grube@memorialiemuzeji.lv

 

Memoriālo muzeju apvienības rīkots publisks pasākums.Foto un video materiāli tiks publicēti interneta resursos un izmantoti muzeju publicitātes pasākumos.

 


Informāciju sagatavoja:

Kaspars Zalāns

Memoriālo muzeju apvienības sabiedrisko attiecību speciālists

Tālr.: 29486114

www.memorialiemuzeji.lv

Tagi: Konkursi, Jāņa Akuratera muzejs