Starptautiskā bezpeļņas organizācija Electronic Information for Libraries (EIFL) ir izsludinājusi pieteikšanos 12. EIFL Publisko bibliotēku inovāciju balvai. Pieteikumu iesniegšanas beigu termiņš ir 2018. gada 5. decembris.

Pieteikties tiek mudinātas publiskās bibliotēkas, kas izmanto informācijas un komunikāciju tehnoloģijas kopienas dzīves uzlabošanai, risinot jebkuru no jautājumiem, kas iekļauti ANO Ilgtspējīgas attīstības programmā 2030. gadam

  ekonomiskā labklājība un nodarbinātība;

  zemkopība, ilgtspējīga lauksaimniecība; 

veselība un higiēna;

digitālā iekļautība;

dzimumu līdztiesība un pilnvērtīgu iespēju nodrošināšana sievietēm un meitenēm;

izglītība visiem;

klimata pārmaiņas un citi ar vidi saistīti jautājumi. 

 

Galvenā balva ir 1,500 ASV dolāru un plaša publicitāte EIFL globālās saziņas tīklos un kanālos. Pieteikumi tiek pieņemti angļu, franču, krievu un spāņu valodās.

 

Pakalpojumam un/vai aktivitātei, par kuru tiek iesniegts pieteikums konkursā, ir jābūt tajā brīdī spēkā esošam. 

 

Papildinformācija

 

 
Inovāciju balva ir dibināta 2011. gadā un no Latvijas to līdz šim ir saņēmusi Pelču pagasta bibliotēka par projektu bērniem “Mazā novadpētniecības skola” (2014).
 

 
Pēc EIFL informācijas sagatavojusi:

Kristīne Deksne

Bibliotēku portāla redaktore

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Bibliotēku attīstības centrs


Tagi: EIFL, Publisko bibliotēku inovāciju balva