2018. gada 15. oktobrī plkst. 12.30 Latvijas Universitātes (LU) Mazajā aulā (Raiņa bulvārī 19, Rīgā) notiks kolektīvās monogrāfijas “Latvijas mediju vides daudzveidība” atvēršanas svētki. Tajos tiks prezentēts Latvijas plašsaziņas līdzekļu pašreizējās situācijas pētījums, kas tapis LU un Kultūras ministrijas efektīvās sadarbības projekta ietvaros.

 
Grāmatas “Latvijas mediju vides daudzveidība” atvēršanas svētku goda viesi būs kultūras ministre Dace Melbārde, LU rektors profesors Indriķis Muižnieks, LU prorektors sociālajās un tiesību zinātnēs profesors Jānis Ikstens un LU Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūta direktore profesore Aija Zobena. Atvēršanas svētkos tiks sniegts ieskats pētījuma galvenajos rezultātos. Klātesošajiem būs iespējams izvaicāt pētījuma autorus.


Kolektīvās monogrāfijas “Latvijas mediju vides daudzveidība” autori ir LU Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūta pētnieki un Komunikācijas studiju nodaļas mācībspēki – Dr. sc. comm. Laura Ardava-Āboliņa, Dr. sc. comm. Didzis Bērziņš, Dr. philol. Viktors Freibergs, Dr. phil. Skaidrīte Lasmane, Dr. art. Zane Radzobe, Dr. hist. Ojārs Skudra, Dr. sc. comm. Marita Zitmane, Mg. sc. soc. Sanita Burķīte, Mg. sc. soc. Kārlis Dagilis, Mg. sc. soc. Vita Dreijere, Mg. sc. soc. Elīna Gulbe, Mg. sc. soc. Ilze Šulmane, Mg. sc. soc. Rolands Tjarve, Mg. sc. soc. Laura Uzule, Mg. sc. soc. Raivis Vilūns. Projekta vadītāja un kolektīvās monogrāfijas zinātniskā redaktore – Dr. hist. Vita Zelče. Grāmatas dizainu veidojusi māksliniece Laura Veļa. Grāmatu izdevis LU Akadēmiskais apgāds.

 

Atvēršanas svētkos būs iespējams iegādāties grāmatu “Latvijas mediju vides daudzveidība” par izdevēja cenu.


Esiet laipni gaidīti!


Papildu informācijai:

Aija Rozenšteine

Tālr.: 29151217

E-pasts: aija.rozensteine@lu.lv