Valmieras bibliotēka piedzīvojusi divas (13.-14.septembris) notikumiem un iespaidiem bagātas dienas kopā ar projekta "CreaTeams in Library" / "Radošās komandas bibliotēkā" (Nordplus Adult) sadarbības partneriem – bibliotēku un nevalstisko organizāciju pārstāvjiem no Latvijas, Somijas, Igaunijas, Lietuvas, Zviedrijas, Dānijas un Islandes.

 

 

Tikšanās programmā: ideju apmaiņa, savstarpēja iedvesmošanās Valmieras integrētajā bibliotēkā, Oleru Muižā un Latvijas Nacionālajā bibliotēkā.

 

Projekta laikā dalībnieki tiekas gan klātienē, gan virtuāli - lai identificētu, analizētu, izprastu un rastu risinājumus jaunām darba formām bibliotēkās caur eksperimentiem un radošu sadarbību. Vairāk informācijas: http://ej.uz/radosas_komandas

 

FOTO